Реєстрація торгової марки в Чилі

2014-10-28

Реєстрація торгової марки надає її власнику не тільки право її використовувати, але й виключні права забороняти та дозволяти таке використання. Охорона прав на торгову марку є досить актуальним питанням в наш час світової торгівлі. Тим не менш, кожна держава має свої особливості в процедурі реєстрації ТМ. Багато держав є учасницями Мадридської угоди або Протоколу до неї, що дозволяє шляхом подання однієї заявки зареєструвати торгову марку в багатьох країнах. Проте, на жаль, не всі держави підписали цю угоду, що значно ускладнює захист. У рамках циклу статей про такі держави, розглянемо процедуру реєстрації в Чилі.

Як у всіх державах, які не є учасницями Мадридської угоди, процедура реєстрації відбувається на пряму через патентне відомство. Реєстраційні збори, в основному, залежать від кількості зареєстрованих класів та типу позначення (словесна або графічна).

В Чилі правову охорону отримують будь-які графічні зображення, словесні або числові поєднання, звукові та кольорові комбінації, а також стилі і способи написання.

В Чилі не можуть бути зареєстровані позначення:

  • що протиречать публічному порядку держави;
  • державні символи, імена людей, назви предметів, рослин;
  • позначення тотожні або схожі з раніше зареєстрованими або поданими на реєстрацію ТМ в Чилі.

Реєстрація торгової марки здійснюється в декілька етапів. У патентне відомство подається заявка на реєстрацію, яка проходить формальну експертизу на відповідність певним вимогам. Потім здійснюється публікація про ТМ. На відміну від України, в Чилі заявки на реєстрацію ТМ публікуються, і протягом встановленого строку треті особи можуть подавати опозиції. Якщо після публікації опозицій не надходило, то ТМ проходить експертизу по суті в патентному відомстві. І тільки після цього відбувається сплата реєстраційного збору, і торгова марка вважається зареєстрованою. Реєстрація надається строком на 10 років з можливістю її продовження кожні 10 років.

Реєстрація торгової марки в Чилі триває від 4 місяців до 2 років.
За порушення прав, що охороняються торговою маркою, в Чилі передбачається кримінальна та цивільна відповідальність.

Якщо вас цікавить реєстрація торгової марки в Чилі, наші спеціалісти готові відповісти на всі ваші запитання та зарєструвати Вашу ТМ.