Реєстрація торгової марки в Чілі

2008-08-29

Реєстрація торгової марки надає її власнику не тільки право її використовувати, але й виключні права забороняти та дозволяти таке використання. Охорона прав на торгову марку є досить актуальним питанням в наш час світової торгівлі. Тим не менш, кожна держава має свої особливості в процедурі реєстрації ТМ. Багато держав є учасницями Мадридської угоди або Протоколу до неї, що дозволяє шляхом подання однієї заявки зареєструвати торгову марку в багатьох країнах. Проте, нажаль, не всі держави підписали цю угоду, що значно ускладнює захист. В рамках циклу статей про такі держави, розглянемо процедуру реєстрації в Чілі.

Як у всіх державах, які не є учасницями Мадридської угоди, процедура реєстрації відбувається напряму через патентне відомство. Реєстраційні збори, в основному, залежать від кількості зареєстрованих класів та типу позначення (словесна або графічна).

В Чілі правову охорону отримують будь-які графічні зображення, словесні або числові поєднання, звукові та кольорові комбінації, а також стилі і способи написання.

В Чілі не можуть бути зареєстровані позначення:
– що протиречать публічному порядку держави;
– державні символи, імена людей, назви предметів, рослин;
– позначення тотожні або схожі з раніше зареєстрованими або поданими на реєстрацію ТМ в Чілі.

Реєстрація торгової марки здійснюється в декілька етапів. В патентне відомство подається заявка на реєстрацію, яка проходить формальну експертизу на відповідність певним вимогам. Потім здійснюється публікація про ТМ. На відміну від України, в Чілі заявки на реєстрацію ТМ публікуються, і протягом встановленого строку треті особи можуть подавати опозиції. Якщо після публікації опозицій не поступало, то ТМ проходить експертизу по суті в патентному відомстві. І тільки після цього відбувається сплата реєстраційного збору, і торгова марка вважається зареєстрованою. Реєстрація надається строком на 10 років з можливістю її продовження кожні 10 років.

Реєстрація торгової марки в Чілі триває від чотирьох місяців до двох років.
За порушення прав, що охороняються торговою маркою, в Чілі передбачається кримінальна та цивільна відповідальність.

Якщо Вас цікавить реєстрація торгової марки в Чілі, наші спеціалісти готові відповісти на всі ваші запитання та зарєструвати Вашу ТМ.