Реєстрація торгової марки в Чехії

2016-04-23

В Чеській республіці доступні три способи реєстрації торгової марки:

 • за національною процедурою — заявка на реєстрацію подається до Відомства промислової власності (Industrial Property Office, IPO);
 • за регіональною процедурою – шляхом подання заявки на отримання єдиної торгової марки Європейського Союзу (Community Trademark);
 • за міжнародною процедурою – якщо товарний знак був зареєстрований в Чехії, його власник може подати заявку на реєстрацію до Всесвітньої Організації Інтелектуальної Власності (WIPO) відповідно до Мадридської угоди або Протоколу до неї, що прирівнюється до подання заявки в кожній країні-учасниці угоди окремо.

Розглянемо особливості національної процедури реєстраціі товарного знака.

Перша стадія
Будь-яка фізична чи юридична особа може звернутися із заявкою про реєстрацію до Відомства, яке проводить двоетапну експертизу. Перший етап — формальна перевірка на відповідність заяви всім вимогам закону, другий етап – експертиза по суті.

Згідно із чеським законодавством (Закон про торгові марки, 2003), торгова марка може містити будь-які позначення, які можуть бути представлені графічно, а саме: слова, включаючи особисті імена, кольори, малюнки, літери, цифри, голограми, образи товарів або їх упаковок. Для позначення торгової марки можуть використовуватися навіть звуки, за умови, що вони зображені графічно. При цьому позначення повинно забезпечувати відмінність товарів і послуг від продукції інших підприємств. 

У реєстрації буде відмовлено, якщо торгова марка не відповідає цим і наступним вимогам:

 • представлена торгова марка не відповідає принципам громадського порядку та моралі;
 • є загальновживаним терміном чи описом;
 • вводить в оману або містить неправдиву інформацію;
 • не містить ніяких відмінних ознак;
 • складається виключно із позначень, які можуть використовуватися в якості вказівки виду, якості, кількості, цільового призначення, значущості, географічного походження або часу виробництва продуктів або надання послуг;
 • в інших випадках, передбачених законом.

Подати заявку можна як в письмовому, так і в електронному форматі, заповнивши відповідну форму.

Заява повинна містити:

 • найменування юридичної особи / ім’я фізичної особи, дані про місцезнаходження / адресу проживання заявника;
 • зображення торгової марки;
 • повний список товарів та послуг, які будуть позначені ТМ (відповідно до Міжнародної класифікації товарів і послуг);
 • довіреність, якщо від імені заявника виступає його представник.

Заявник також зобов’язаний сплатити адміністративний збір протягом місяця з дати подання заявки. В іншому випадку, заявка про реєстрацію буде вважатися неподаною.

Друга стадія
Наступним етапом є публікація заявки в щотижневому випуску Офіційного вісника Відомства. З моменту подачі заявки до публікації може минути від тижня до року (термін залежить від відповідності заявки вимогам законодавства). З моменту публікації, треті особи отримують право протягом трьох місяців подати заперечення. Якщо за цей період заперечень не надійшло, або в них було відмовлено, Відомство вносить відомості про торгову марку до Реєстру. Вся процедура реєстрації торгової марки в Чехії без урахування опозиції, як правило, займає 9-12 місяців.

Реєстрація торгової марки є дійсною протягом 10-ти років з дати подання заявки на реєстрацію, після чого може бути продовжена на той самий строк за заявою власника.
З моменту реєстрації власник торгової марки отримує виключне право на використання торгової марки на території Чехії та її захист.

В Чехії захисту можуть підлягати також незареєстровані торгові марки якщо:
вони є загальновідомими (згідно із ст.6-bis Паризької конвенції);
їх використання є тривалим та істотним.

Якщо ви вирішили зареєструвати торгову марку в Чехіі, фахівці компанії IPStyle готові надати Вам повний комплекс послуг з її реєстрації та захисту.