Сорти рослин

Сорт рослин є одним з об’єктів інтелектуальної власності, реєстрація та охорона прав на який має багато особливостей. Саме тому довіряти процедуру реєстрації чи захисту прав на сорти рослин варто лише висококваліфікованим фахівцям.

Відповідно до чинного законодавства України заявнику (автору) можуть надаватися такі права інтелектуальної власності на сорти рослин:

 • особисті немайнові права інтелектуальної власності на сорт рослин, що засвідчуються свідоцтвом про авторство на сорт рослин (належать автору сорту та охороняються безстроково);
 • майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин, що засвідчуються патентом на сорт рослин (право володільця патенту на використання сорту та виключне право на дозвіл чи заборону використання сорту іншими особами);
 • майнове право інтелектуальної власності на поширення сорту рослин, що засвідчується свідоцтвом про державну реєстрацію сорту рослин (право його володільця на поширення сорту і на дозвіл чи заборону поширення сорту іншими особами).

Критеріями придатності для набуття майнового права інтелектуальної власності на сорт рослин є:

 • новизна;
 • відмінність;
 • однорідність;
 • стабільність.

Умовами державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин є:

 • відмінність;
 • однорідність;
 • стабільність;
 • наявність у сорту назви;
 • придатність до поширення в Україні.

Строки чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин (за умови щорічного підтримання чинності цих прав):

 • 35 років – для сортів деревних та чагарникових культур і винограду,
 • 30 років – для всіх інших сортів.

Переваги реєстрації права на сорти рослин:

 • встановлення авторства на сорт рослин;
 • набуття майнових прав на сорт рослин з метою власного використання або надання прав на використання іншим особам;
 • набуття майнових прав на поширення сорту рослин (для власних потреб чи з метою надання дозволу на поширення іншим особам);
 • набуття майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту, віднесеного до загальновідомих, без набуття майнових прав на такий сорт;
 • набуття майнових прав на сорт (поширення сорту) з метою подальшого введення в обіг насіння та садивного матеріалу (після їх визнання відповідними органами управління та контролю у галузі насінництва та розсадництва);
 • можливість забороняти використання порушниками сорту рослин без згоди власника майнових прав на такий сорт;
 • можливість відшкодування порушниками збитків, завданих неправомірним використанням прав власника на сорт рослин.

Компанія IPStyle надає широкий спектр послуг щодо реєстрації та захисту прав на сорти рослин, серед яких:

 • допомога у реєстрації прав на сорти рослин та супровід такої реєстрації;
 • підтримання чинності патентів на сорти рослин (контроль строків);
 • захист порушених прав авторів та/або власників майнових прав на сорт рослин;
 • відшкодування заподіяних збитків порушником прав на сорти рослин;
 • представництво інтересів прав авторів та/або власників майнових прав на сорт рослин у відповідних органах, в тому числі в суді;
 • аналіз правових ситуацій у сфері охорони та захисту прав на сорти рослин;
 • надання різноманітних консультацій (в тому числі письмових) у сфері охорони та захисту прав на сорти рослин.


Подача заявки на сорт рослин та клопотання про проведення експертизи

Гонорар за подання заявки на сорт рослин та клопотання про проведення експертизи – 15 000 грн.

Гонорар за отримання свідоцтва – 3 000 грн.

Розмір зборів

Збір за подання заявки на сорт рослин – 1 300 грн.

Збір за проведення кваліфікаційної експертизи заявки на сорт рослин (за перший і кожний наступний рік) на визначення відповідності сорту критеріям відмінності, однорідності, стабільності в експертних закладах Держветфітослужби – 1 900 грн.

Збір за проведення кваліфікаційної експертизи заявки на сорт рослин (за перший і кожний наступний рік) на визначення відповідності сорту критеріям відмінності, однорідності, стабільності заявником – 210 грн.

Збір за проведення кваліфікаційної експертизи заявки на придатність на поширення сорту – 4 070 грн.

Збір за виникнення майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин – 500 грн.

Державне мито за реєстрацію прав на сорт – 1,0 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (17 грн).