З авторами, винахідниками, заявниками

На практиці доволі часто трапляються випадки, коли над створенням одного об’єкту права інтелектуальної власності, наприклад, літературного твору, програмного забезпечення, дизайну, тощо, працюють одразу кілька розробників, авторів, винахідників. При цьому, цілком логічно у майбутньому постає питання використання спільно створеного об’єкту та обсягу прав інтелектуальної власності, які матиме кожна особа відносно нього.

Для того, щоб уникнути непорозумінь та спорів з приводу належності прав на такий об’єкт у майбутньому, співрозробникам вже на початковому етапі співпраці краще досягти домовленості щодо таких ключових питань:

  • розподілу прав інтелектуальної власності між ними;
  • порядку використання результату їх діяльності;
  • порядку розрахунків, відповідальності за порушення договірних зобов’язань тощо.

Фахівці компанії IPStyle надають наступні послуги:

  • розробка договорів між авторами, винахідниками щодо спільного створення і подальшого використання створених об’єктів права інтелектуальної власності;
  • розробка договорів між заявниками, співвласниками торговельних марок, промислових зразків, винаходів, корисних моделей, об’єктів авторського права;
  • юридичний аналіз вже укладених договорів на відповідність чинного законодавства, правозастосовчої практики, виявлення ризиків, які можуть виникнуть при виконанні укладених договорів, розробка стратегії щодо нівелювання всіх виявлених ризиків (послуга  Due dilligence, DueD).

При розробці договору, ми намагаємося зрозуміти та врахувати ваші цілі та побажання, врахувати специфіку вашої діяльності та бізнес-процеси, а також ризики, які можуть виникнути у майбутньому, щоб забезпечити максимальний захист ваших прав.