Договори в сфері франчайзингу

Комерційна концесія - еквівалент відомого в західному законодавстві поняття "франчайзинг", або "франшиза". Відповідно до Цивільного кодексу України (далі ЦК), внаслідок договору комерційної концесії (франчайзинга), одна сторона передає іншій стороні за платню на певний строк чи безстроково права на використання товару та (або) надання послуг. Згідно із ст. 1116 ЦК, предметом такого договору є право на використання об'єктів права інтелектуальної власності (торговельних марок, промислових зразків, винаходів, творів, комерційних таємниць тощо), комерційного досвіду та ділової репутації. Договором може бути передбачено використання предмета договору із зазначенням або без зазначення території використання щодо певної сфери цивільного обороту. Сутність договору франчайзингу полягає у створенні нових господарських комплексів, розширенні мережі ринків збуту товарів та послуг під фірмою правовласника. Це відрізняє його від традиційних ліцензійних договорів, що надають ліцензіату можливість використовувати окремі об'єкти інтелектуальної власності, права на які належать ліцензіату. Оскільки відповідно до ч. 2 ст.1118 ЦК договір комерційної концесії підлягає державній реєстрації, слід звернути увагу на Наказ Міністерства юстиції України щодо визначення Порядку державної реєстрації договорів комерційної концесії (субконцесії) прийнятого 29 вересня 2014 року. Варто зазначити, що цей Порядок допоможе уникнути недобросовісних зловживань та вирішити суперечки з контролюючими органами щодо правомірної виплати винагороди за користування правами відповідно до договору.

Наша компанія надає юридичний супровід франчайзингу (договору комерційної концесії), що включає наступні послуги:
  • аналіз, розробка договорів франчайзингу;
  • допомога франчайзеру (власнику франчайзингової мережі) щодо охорони прав інтелектуальної власності, розробки франчайзингової моделі;
  • консультації щодо побудови франчайзингової мережі за кордоном. Оформлення відносин із закордонними франчайзі;
  • консультації відносно необхідності державної реєстрації, супровід державної реєстрації договорів франчайзингу в інших країнах;
  • консультації франчайзі щодо франчайзингової мережі, «реальності» об'єктів права інтелектуальної власності франчайзера;
  • участь у переговорах щодо укладення, виконання договорів франчайзингу, виплати винагороди;
  • консультації щодо оподаткування виплати винагороди, оплати послуг за договорами франчайзингу, як в Україні, так і в інших країнах.
Читайте також про особливості побудови франчайзингової мережі.

розробка договору франчайзинга — від 6000 грн.
розробка додатку до договору франчайзинга — від 2500 грн.
аналіз ліцензійного договору — від 2500 грн.
усна консультація:
​- юрист - 1200 грн/година;
- адвокат/патентний повірений - 2600 грн/година.​