Особливості реєстрації торгової марки в США


Реєстрація торгової марки в США надає виключне право власнику розпоряджатися ТМ і захищати права в разі порушення третіми особами.
Така реєстрація здійснюється шляхом подачі заявки в USPTO (Відомство США по патентах і торгових марках).
Відповідно до американського законодавства, не можуть бути зареєстровані позначення, які:
 • суперечать нормам моралі;
 • включають в себе зображення державних символів;
 • вводять в оману споживачів;
 • є описовими;
 • тотожні або подібні до ступеня змішання з уже зареєстрованими товарними знаками в США;
 • включають в себе ім'я, прізвище, зображення або підпис особистостей без їх спеціальної згоди.

 • Перш ніж зареєструвати ТМ, необхідно провести попередній пошук на подібні знаки. У цьому випадку Ви мінімізуєте можливість відмови в реєстрації.
  Заявник подає пакет документів у Відомство. Заява на реєстрацію торгової марки обов'язково має містити ім'я заявника, ім'я/назву та адресу власника марки; зображення торгової марки, перелік товарів і послуг, для яких реєструється знак.
  Американське законодавство зобов'язує заявника визначити підставу для реєстрації торгової марки:
  а) Use in commerce. Це підстава може бути дійсно тільки в разі комерційного використання на території США на момент подачі заявки.
  б) Intent to use. Відповідно до цього підставою реєструються ТМ, які будуть використані після реєстрації. У цьому випадку протягом 6 місяців з дати рішення заявник повинен надати докази використання торговельної марки (Statement of Use) або клопотання про продовження строку для надання доказів.
  в) Заявка на підставі Паризької Конвенції. У цьому випадку національна заявка повинна бути подана протягом 6 місяців з дати подачі іноземної заявки.
  г) Іноземна реєстрація. Застосовна, якщо такий знак уже зареєстрований в іншій країні.
  д) Міжнародна Реєстрація за Мадридською Угодою. Застосовна, якщо знак отримав міжнародну реєстрацію і необхідно територіальне розширення в США.

  Якщо заявка відповідає формальним вимогам, їй присвоюється серійний номер, після чого вона направляється на експертизу. У разі відмови в реєстрації, заявник має право надати аргументовану відповідь Установі протягом 6 місяців.
  У разі успішного проходження експертизи, Ваша торговельна марка буде опублікована в Офіційному Бюлетені Патентного Відомства США.

  З цього моменту з'являється можливість подачі опозицій: будь-яка особа може подати заперечення проти реєстрації торговельної марки протягом 30 днів з дати публікації.
  Якщо заперечень не було висунуто (або вони були подолані), видається свідоцтво про реєстрацію, яке діє 10 років.

  Слід зазначити, що в США існує вимога обов'язкового використання торговельної марки щодо всіх товарів і послуг, для яких знак був зареєстрований протягом дії свідоцтва.
  Для такого підтвердження на п'ятому році дії торгової марки повинна бути подана відповідна декларація з доказом використання товарного знака (Declaration of Use) або пояснення причини невикористання (Excusable Nonuse). Якщо декларація прийнята - реєстрація залишається чинною на залишок десятирічного терміну.
  Власник торговельної марки має право продовжити її дію на такий самий строк, з обов'язковим підтвердженням використання. Так, для продовження подається Декларація про використання (або виправдати невикористання) знака і Заява про продовження терміну реєстрації. За подання кожної Декларації сплачується збір.

  Якщо Ви вирішили зареєструвати торгову марку в США, фахівці Патентно-юридичної компанії IPStyle нададуть Вам повний комплекс послуг з її реєстрації та захисту.


  Також радимо:
  Дострокове припинення свідоцтва у зв'язку з невикористанням торгової марки
  Міжнародна реєстрація торгової марки