Критерії придатності сорту рослин для набуття прав інтелектуальної власностіСорт рослин як і більшість об’єктів права інтелектуальної власності повинен відповідати умовам набуття правової охорони. Так, промисловий зразок повинен бути новим, корисна модель - ще й промислово придатною, а винахід крім двох вищезазначених критеріїв повинен мати винахідницький рівень. В цьому аспекті сорт рослин відрізняється і від промислового зразка, і від винаходу / корисної моделі. Критерії придатності сорту для набуття правової охорони, що передбачені як в українському законодавстві ( Закон України «Про охорону прав на сорти рослин»), так і міжнародними нормами (Міжнародна конвенція з охорони нових сортів рослин), продиктовані тим, що сорт рослин на відміну від інших об’єктів права інтелектуальної власності є живим організмом, а отже особливі умови виведення нового сорту, вирощування і здатність до розмноження визначили наступні критерії придатності сорту рослин для набуття права інтелектуальної власності, наведені у схемі:НОВИЗНА СОРТУ . Сорт рослин повинен бути новим відповідно до статті 6 Міжнародної конвенції з охорони нових сортів рослин та статті 11 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин». Сортом у значенні законодавства визначено «розмножувальний або рослинний матеріал сорту», тобто насіння або безпосередньо рослини сорту. Однією з особливостей перевірки сорту на новизну є те, ким розповсюджувався сорт, тобто чи наявний дозвіл на таке розповсюдження сорту від Заявника, а отже законодавство встановлює, що новизна не втрачається, якщо сорт розповсюджувався без дозволу Заявника, тобто «із зловживанням на шкоду заявнику». Також новизна не втрачається, якщо будь-який його матеріал сорту збувався, в наступних випадках:
- на виконання договору про передачу права на подання заявки;
- на виконання договору про розмноження відтворювального матеріалу сорту і його експертизу на придатність на поширення, за умови, що зібраний внаслідок цього матеріал передавався лише заявникові і не використовувався для виробництва сорту
- на виконання визначених законодавством заходів, зокрема щодо біологічної безпеки чи формування Реєстру сортів;
- як побічний або відхідний продукт, отриманий під час створення чи поліпшення сорту, без посилань на сорт і лише для споживання.


ВІДМІННІСТЬ СОРТУ . Для встановлення того чи сорт є відмінним від будь-якого іншого сорту на дату подачі Заявки відповідно до частини 6 статті 11 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» визначається чи не є сорт загальновідомим і його співвідношення з загальновідомими сортами. Законодавство визначає, що загальновідомим сорт є, якщо:
а) він поширений на певній території в будь-якій державі;
б) відомості про прояви його ознак стали загальнодоступними у світі, зокрема шляхом їх опису в будь-якій оприлюдненій публікації;
в) він представлений зразком у загальнодоступній колекції;
г) йому надана правова охорона і/або він внесений до офіційного реєстру сортів в будь-якій державі, при цьому він вважається загальновідомим від дати подання заявки на надання права чи внесення до реєстру.

ОДНОРІДНІСТЬ СОРТУ.Однорідність сорту досягається за рахунок схожості рослин сорту за своїми ознаками. При цьому за загальним правилом схожість рослин не залежить від навколишнього середовища, яке впливає на прояв ознак сорту.

СТАБІЛЬНІСТЬ.
Стабільність сорту забезпечується внаслідок незмінності ознак сорту після неодноразового розмноження. Даний критерій є пов'язаним з попереднім. Він може перевірятись внаслідок вирощування нової генерації або тестування нового насіння чи посадкового матеріалу.
Оскільки кожен сорт ботанічного таксону характеризується спільними ознаками, що однак мають різний ступінь проявів та має певні установлені кондиції, строки вирощування, то дані критерії встановлюються відповідно до методик проведення кваліфікаційної експертизи. При цьому окремо перевіряється новизна (за наведеними відомостями Заявника), а окремо відповідність критеріям ВОС (відмінності, однорідності стабільності).

Стосовно критеріїв ВОС наведемо наступний приклад для практичного роз'яснення вищезазначених критеріїв:

 patentКАРТОПЛЯ:
ВІДМІННІСТЬ. Експертизу на відмінність сорту картоплі проводять після отримання результатів морфологічного опису першого року. Якщо сорт-кандидат може бути вирізненим з-поміж загальновідомих сортів методом порівняння їхніх описів, то він є відмітним. Коли не можливо чітко вирізнити сорт-кандидат серед загальновідомих, його необхідно наступного року порівняти в польовому досліді.
ОДНОРІДНІСТЬ. Для оцінки однорідності рослин сорту картоплі приймається популяційний стандарт 1 % за рівня ймовірності 95 %. У вибірці з 6-35 рослин допускається одна нетипова, з 36-82 рослин - дві нетипові.
СТАБІЛЬНІСТЬ. Зазвичай, коли сорт картоплі однорідний, він може вважатися стабільним.


Таким чином, в більшості випадків стосовно ВІДМІННОСТІ сорту в методиках визначається час встановлення такої відмінності, стосовно ОДНОРІДНОСТІ приймається популяційний стандарт і допустимий рівень нетиповості, стосовно СТАБІЛЬНОСТІ найчастіше враховуються показники однорідності.


Якщо Вас зацікавило питання патентування сортів рослин, детальніше можете дізнатись далі .
Про судову практику в галузі порушення прав на сорти рослин читайте далі