Особливості патентування промислових зразків в США


Реєстрація промислового зразка на теренах США дозволяє належним чином захистити виключні права на даний об’єкт художнього конструювання та забезпечити його безперешкодне використання для власної комерційної вигоди.

Визначення промислового зразка у юрисдикції США
Промисловий зразок складається з візуальних декоративних та ергономічних характеристик, які втілені або застосовані у продукті виробництва (виробі). Аналогом вітчизняного юридичного терміну «промисловий зразок» в правовій системі США є поняття «Design».
Під промисловим зразком у США розуміють оформлення зовнішнього вигляду поверхні виробу або поєднання комплектуючих елементів виробу з оздобленням його поверхні. «Design» є невіддільною складовою частиною виробу та не може існувати окремо від нього. Такий об’єкт інтелектуальної власності повинен точно окреслювати схему (шаблон, зразок) декоративної поверхні, яка буде застосована до продукту промислового виробництва.
З огляду на зазначене, предметом розгляду заяви на промисловий зразок може бути: розташування декоративних елементів (зовнішній обрис) або форма промислового виробу.

Особливості реєстрації промислового зразка у США:
Найпоширенішим способом захисту своєї інтелектуальної власності, втіленої у «Design», на теренах США є звернення до Відомства США по патентам та торговим маркам (USPTO). Цією національною установою розглядається заявка (Design Patent Application) та видається патент на промисловий зразок за умови, якщо заявник:
 • розкрив у заявці суть такого винайденого об’єкта (до заявки в обов’язковому порядку додаються ілюстрації промислового зразка у фотографіях або кресленнях, які демонструють заявлений об’єкт з різних ракурсів, у належній якості виконаних зображень. Словесний опис дизайну повинен мати інформативний характер без спеціальної деталізації);
 • має право на промисловий зразок — є його автором (творцем) або набув майнові права на нього за визначеним правовим способом (наприклад, у зв’язку з укладенням договору про передачу виключних майнових прав на
 • промисловий зразок з творцем дизайну, за яким заявник набув таких прав);
 • дотримався усіх формальних вимог національного патентного законодавства США;
 • сплатив відповідні державні мита за отримання правоохоронного документа.

 • Патент на промисловий зразок у США видається заявнику, якщо у такому заявленому об’єкті втілено нові та оригінальні елементи в оздобленні зовнішнього вигляду виробу. Строк правової охорони промислових зразків в США становить 14 років з дати видачі патенту без подальшої сплати зборів за підтримання його чинності.
  Відповідно до американського законодавства не можуть бути зареєстровані у якості промислових зразків об’єкти, які:
 • суперечать загальним уявленням про мораль та публічний порядок: містять у собі елементи образливі для будь-якої раси, релігії, статі, національностей або етнічних груп та інше;
 • не набули своєї унікальності або відмінностей у формі та зовнішньому вияві;
 • не є оригінальними – імітують уже відомі виконання виробів або природні властивості подібних речей.

 • Особа-заявник не має права отримати правову охорону на промисловий зразок у наступних випадках, якщо:
  1) раніше відбулася відмова від результату своєї інтелектуальної творчої діяльності, втіленої у заявленому промисловому зразку;
  2) заявник не брав самостійної участі у створенні промислового зразку;
  3) або якщо заявлений об’єкт:
  3.1. є відомим (знаним) чи використовувався іншими суб’єктами в іноземних державах, був запатентованим або відомості про який опубліковано в засобах інформації в США чи іноземних державах;
  3.2. був запатентований заявником у США або в іноземній державі;
  3.3. перейшов у суспільне надбання у зв’язку із закінченням строків правової охорони за виданим раніше патентом або права на якій відступлені іншій особі в США заздалегідь — більше ніж за 12 місяців до дати подачі заявки на отримання патенту;
  3.4. був вперше запатентований (отримав правову охорону) заявником чи його законним представником в іноземній державі до дати подання такої заявки в США на отримання патенту на промисловий зразок більш ніж за 12 місяців до подання заявки до Відомства США по патентам та торговим маркам (USPTO).

  Однією з головних особливостей патентування промислового зразка в США є проведення патентним відомством США кваліфікаційної експертизи щодо критеріїв патентоспроможності дизайну — винахідницької новизни та оригінальності (унікальності) дизайну, які втілюються у зовнішньому вигляді виробу, до якого застосовується промисловий зразок. Відтак, якщо експертом буде віднайдена відповідність, у зарубіжних та національних патентних базах відомства, між заявленим та уже існуючим зареєстрованим промисловим зразком, то заявнику буде надана відмова на заявку щодо реєстрації дизайну.
  Як і у вітчизняній юрисдикції України, промисловий зразок у США визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки або якщо заявником заявлено про право пріоритету. Останнє право передбачене Паризькою конвенцією про охорону промислової власності та полягає у наступному — заявка, подана в одній із країн-членів Паризького союзу, надає заявникові право подати цю саму заявку на цей самий промисловий зразок протягом 6 місяців від дати подання першої заявки до будь-якої держави-підписанта конвенції.

  18 грудня 2012 року у США прийнятий закон про ратифікацію міжнародних угод у сфері патентного права, який встановлює приєднання Сполучених Штатів до союзу країн (64 держав-договірних сторін), які імплементували положення Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію промислових зразків. Нормативні положення цього міжнародного договору для США набувають чинності з 13 травня 2015 року. Гаазька система міжнародної реєстрації промислових зразків забезпечує можливість для заявників, які бажають отримати правову охорону промислових зразків одночасно в різних юрисдикціях, уникнути обтяжливих формальностей та зменшити витрати на реєстраційні процедури, подати одну міжнародну заявку в паперовому або електронному вигляді, на одній мові безпосередньо до Міжнародного бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ). Строк правової охорони промислового зразка на теренах США, у разі подання міжнародної заявки за Гаазькою системою буде становити 15 років з моменту отримання патенту на дизайн.

  Зазначене надає можливість українським заявникам скористатися одним з двох варіантів отримання правової охорони промислових зразків в США, шляхом:
  - безпосереднього звернення до Відомства США по патентам та торговим маркам (USPTO), що доцільно у разі реєстрації такого об’єкта тільки у цій державі;
  - звернення до Міжнародного бюро ВОІВ при бажанні отримати патент на промисловий зразок одночасно в США та інших юрисдикціях.

  Дана стаття носить інформативний характер. За детальною інформацією з приводу реєстрації промислових зразків у США, з врахуванням особливостей Вашого творчого рішення, втіленого у промисловому зразку, звертайтеся за консультацією до фахівців Патентно-юридичної компанії IPStyle.


  Також рекомендуємо:
  Реєстрація авторських прав в США
  Попередня заявка на отримання патенту в США
  Особливості реєстрації торгової марки в США