Якщо ви отримали попередню відмову в патентуванні винаходу або корисної моделі


патент, відмова у патентуванніПри отриманні рішення про відмову у видачі патенту в першу чергу необхідно звернутися до фахівців в області захисту прав інтелектуальної власності для проведення оцінки правомірності такого рішення. Також варто пам'ятати, що законодавством України передбачена можливість процедури офіційного аргументованого заперечення. Існують певні правила і методики підготовки такого роду документів.

Спочатку, у разі невідповідності заявки на отримання патенту законодавству, патентне відомство надсилає заявнику попередній висновок з пропозицією надати мотивовану відповідь з усуненням зазначених у висновку недоліків. Таку відповідь необхідно надати протягом двох місяців від дати одержання повідомлення. Строк подання заперечення можна продовжити, але не більше ніж на шість місяців. У разі якщо у встановлений строк відповідь не було надано або заперечення було недостатньо аргументованим, виноситься остаточна відмова в отриманні патенту.

Залежно від причини відмови, стратегія підготовки відповіді буде різною. Так, якщо ви отримали відмову на підставі того, що заявка не відповідає критерію єдності винаходу, то ви можете її розділити. Якщо, приміром, отримано попередню відмову в отриманні патенту на винахід, з причини невідповідності винахідницькому рівню, то заявку на винахід можна трансформувати у заявку на корисну модель. Також можна внести зміни до формули винаходу (корисної моделі), але так щоб вона не виходила за рамки первинно поданих матеріалів.

Багато заявників, які подають заявки самостійно, не враховують всі нюанси патентного законодавства, і як наслідок нерідко отримують відмову в патентуванні. До того ж такий патент є легкою мішенню для бажаючих його оскаржити.


Якщо вас зацікавила ця стаття, вам також можуть бути цікаві:
Винахід або корисна модель?
Основи проведення патентного пошуку
Что може бути об'єктом промислового зразка в Україні
Патентування промислових зразків в Європейському Союзі