31 ТРАВ 2016


Марія Ортинська прийнята в члени Американської асоціації права інтелектуальної власності (AIPLA)

Список організацій, членами яких ми є, в цьому році було розширено. Директор IPStyle Марія Ортинська була прийнята до Американської асоціації права інтелектуальної власності (American Intellectual Property Law Association - AIPLA). У складі Асоціації близько 14 тис. американських та юристів з інших країн, які практикують у сфері права інтелектуальної власності та працюють як в юридичних компаніях, так у державному та освітньому секторах. Серед членів AIPLA також велика кількість представників компаній різних напрямків, власників об'єктів права ІВ з усього світу, а також тих, чия діяльність так чи інакше пов'язана з правом ІВ.

"Американська асоціація права ІВ була створена в 1897 році для підтримки високих стандартів професійної етики, сприяння як вдосконаленню законодавства в сфері інтелектуальної власності, так і його належному тлумаченню судами, а також щоб надати громадськості можливість отримувати юридичну освіту з питань права ІВ."

Діяльність Асоціації чинить серйозний вплив як на правову картину в сфері права інтелектуальної власності на федеральному рівні і в окремих штатах, так і на глобальні світові тенденції в цій сфері. Для IPStyle членство в AIPLA не просто формальність. Ми маємо намір брати активну участь в заходах і робити власний інтелектуальний внесок у досягнення цілей Асоціації.

Так, нещодавно відбулося знайомство нашої компанії з AIPLA і залучення до її діяльності. Директор IPStyle Марія Ортинська відвідала Весняну конференцію Американської асоціації (AIPLA Spring Meeting), яка проводилася 18-20 травня в Міннеаполісі, штат Міннесота. В рамках конференції були організовані освітні курси, сесії, на яких розглядалися аспекти правового регулювання відносин у сфері права ІВ. Зокрема, Марія Ортинська приймала участь в заходах, присвяченим питанням авторського права і торгових марок, процедури видачі патентів та ліцензування. Велика увага на AIPLA приділялася патентуванню в сфері біотехнологій, електроніки, програмного забезпечення. Серед актуальних питань, що обговорювалися, також виплата роялті за використання патентів, добросовісне використання об'єктів авторського права, охорона комерційних таємниць та багато іншого.