Військова промисловість

Військово-промисловий комплекс (оборонно-промисловий комплекс, ВПК) — сукупність підприємств, науково-дослідних центрів, державних установ і організацій, які забезпечують військові потреби держави, виготовляють озброєння і все необхідне для його виробництва.

Для посилення військової потужності держави особливу вагу мають нові розробки та конструкторські рішення у сфері озброєння та військової техніки. Напрацювання українських винахідників у військовій сфері визнаються у світі та часто неправомірно лягають в основу озброєння інших держав. З метою захисту прав винахідників на результати їхньої інтелектуальної праці, для вдосконалення оборонної сфери саме України, розробки винахідників потрібно захищати шляхом патентування. При цьому варто пам’ятати, що патент має територіальний характер і наявність отриманого патенту в Україні не захистить від порушення прав в інших державах.

Правом інтелектуальної власності у військово-промисловому комплексі можуть охоронятися: нові види озброєння (окремі нові деталі); унікальні способи передачі даних, технічні засоби ліній і каналів зв’язку, апаратура радіонавігаційних систем, спеціальна апаратура для запису (відеозапису) та відтворення звуку (відеосигналів), обладнання радіолокаційне, гідролокаційне, техніка протидії різного роду засобам виявлення цілей і т.д.; апарати літальні безпілотні (їхні складові) тощо. Вказані технічні засоби можуть бути запатентовані, або ж охоронятися як ноу-хау (комерційна таємниця). У разі, обрання ноу-хау, в якості способу захисту прав на результат своєї інтелектуальної діяльності, власник зможе зберегти в таємниці суть своєї розробки, в той же час надавши їй охорону.

Важливу роль у сучасному ВПК відіграє спеціально розроблене програмне забезпечення, функції якого можуть бути найрізноманітнішими. Так, програмне забезпечення також є об’єктом права інтелектуальної власності, зокрема,  об’єктом авторського права.

З метою захисту прав інтелектуальної власності у сфері військової промисловості спеціалісти компанії IPStyle надають наступні послуги:

  • патентні пошуки на новизну та на  патентну чистоту;
  • патентування винаходів, корисних моделей;
  • представництво інтересів у справах про недобросовісну конкуренцію;
  • письмові консультації щодо захисту прав інтелектуальної власності у сфері військової промисловості;
  • попередній аналіз та реєстрація торговельних марок, патентування промислових зразків;
  • підготовка договорів передачі прав на результати інтелектуальної діяльності;
  • документарне забезпечення режиму комерційної таємниці результату інтелектуальної діяльності;
  • претензійна робота, досудове вирішення спорів;
  • судове представництво адвокатом у справах щодо захисту прав інтелектуальної власності.