Спеціалісти IPStyle розробили та сприяли укладенню договору про співіснування торговельних марок в межах території усіх країн світу

2018-09-12

До компанії IPStyle звернувся відомий виробник у сфері харчової промисловості. Під час здійснення міжнародної реєстрації його торговельної марки за Мадридською системою іноземна компанія – також представник харчової індустрії, подала опозиції на реєстрацію клієнта до відповідних національних відомств, заявлених по міжнародній реєстрації. Причина здійснення таких дій полягала у тому, що іноземна компанія була власником торговельної марки, яка була схожа до ступеню змішуваності із торговельною маркою клієнта і зареєстрована раніше для аналогічних товарів класів МКТП. Дізнавшись про ініціювання клієнтом міжнародної реєстрації торговельної марки, іноземний конкурент вирішив активно захищати свої права на спірне позначення і не допустити реєстрації торговельної марки клієнта. Як наслідок, відповідні відомства почали виносити попередні відмови у реєстрації торговельної марки клієнта.

Для пошуку оптимального рішення в зазначеній ситуації, був проведений аналіз всіх існуючих обставин, за результатами якого була сформована стратегія мирного вирішення конфлікту. Спеціалістами компанії IPStyle був проведений ряд переговорів із представниками іноземного конкурента і досягнуто згоди щодо підписання між сторонами конфлікту договору про співіснування торговельних марок. В процесі розробки і погодження умов договору, були визначені головні положення, що закріплювали:

  • погоджений перелік товарів, заявлених до реєстрації для торговельної марки клієнта;
  • обов’язки сторін не суперечити використанню їх торговельних марок, не оскаржувати і не перешкоджати реєстраціям відповідних спірних позначень за умови виконання положень договору;
  • обов’язок контрагента відізвати подані опозиції.

Таким чином, враховуючи інтереси клієнта, за наслідками проведеної спеціалістами компанії IPStyle роботи, був розроблений та укладений договір про співіснування знаків, який застеріг клієнта від можливої “втрати” його торговельної марки в іноземних країнах. Так, після підписання договору, спеціалісти компанії IPStyle надали клієнту послуги щодо зміни переліку товарів, заявлених у міжнародній реєстрації для торговельної марки, після чого іноземний конкурент одразу відізвав усі свої опозиції з відповідних національних відомствах. Таким чином, реєстрація торговельної марки клієнта в іноземних країнах була продовжена.