Спеціалісти IPStyle надали консультацію щодо порядку використання і правового режиму програмного забезпечення, розробленого на основі відкритого коду

2018-09-12

До компанії  IPStyle звернулася компанія, що займається розробкою програмного забезпечення. Компанія розробила програмне забезпечення, створене на основі відкритих вихідних кодів за певними вільними ліцензіями. Перед реалізацією свого продукту у компанії виник ряд складних правових питань. Зокрема, потребували роз’яснення питання правового режиму, порядку правомірного використання та авторства зазначеного програмного забезпечення.

Спеціалістами  IPStyle був проведений аналіз положень вільних ліцензій (“МІТ” та “MPL.1.1.”), умови яких поширювались на використані розробником відкриті вихідні коди. Виявилося, що ліцензії містять ряд вимог, які необхідно виконати для того, аби подальша реалізація програмного забезпечення розробником була правомірною. Так, обидві ліцензії вимагали відображення у текстових файлах (у шапці, коментарях через слеш “//”) , де містився відповідний відкритий вихідний код, чи у супровідній документації, зазначення тексту ліцензій та первісного авторства відкритих вихідних кодів. При цьому згідно ліцензією “MPL 1.1.” кожний, хто отримає/придбає/отримає ліцензію на програмне забезпечення має право використовувати вихідний код на умовах ліцензії “MPL 1.1.”, а будь-які інші частини програмного забезпечення згідно умов, визначеними розробником. Лише за виконання цих та певних інших умов, розробник міг вільно ліцензувати та продавати створений ним продукт.

Після надання зазначеної консультації розробник за результатами проведеного аналізу і за допомоги спеціалістів IPStyle оформив належним чином супровідну документацію і текстові файли програмного забезпечення. Такі дії призвели до виконання обов’язкових вимог вільних ліцензій, і як наслідок — розробник забезпечив собі на майбутнє умови для стабільної і правомірної реалізації свого програмного забезпечення.