Спеціалісти IPStyle допомогли визнати торговельну марку “Ерідон” добре відомою

2018-09-12

До компанії IPStyle звернулася провідна компанія у сфері ресурсного забезпечення агропромислового комплексу — Мале приватне підприємство Фірма “Ерідон”. Місія підприємства — сприяння розвитку аграрного потенціалу України, зокрема, шляхом забезпечення виробників сільськогосподарської продукції високоякісними оборотними засобами та новітніми технологіями вирощування сільськогосподарських культур. Враховуючи багаторічну сталу діяльність на території України та з метою всебічного захисту прав інтелектуальної власності підприємство звернулося до компанії IPStyle за послугами з юридичного супроводу процедури визнання торговельної марки добре відомою.

Проблематика визнання торговельної марки “ЕРІДОН” добре відомою полягала у тому, що дане позначення набуло широкої відомості лише серед фахівців і споживачів у зазначеній, доволі вузькій сфері. Тому, перед спеціалістами IPStyle постала серйозна задача із ретельного підбору доказової бази для підтвердження цілого ряду факторів, що мають значення для визнання торговельної марки добре відомою – таких як тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання торговельної марки, цінність, що асоціюється із торговельною маркою тощо. За результатами первісного аналізу наданої документації, виявилося, що документів наданих підприємством для дослідження вірогідно б вистачило лише для визнання торговельної марки добре відомою на поточну дату, проте ніяк не на 2012 рік, як те було заявлено підприємством. Тому, спеціалісти IPStyle провели клопітку роботу з виявлення обставин і переліку документів у підприємства, які були потрібні для отримання позитивного рішення Апеляційної палати саме щодо бажаної дати. Після надання підприємством вказаних документів, їх належного дослідження, юристи IPStyle підготували та подали заяву про визнання торговельної марки добре відомою, надали достатній обсяг належних доказів, а також представили інтереси підприємства у засіданнях Апеляційної палати.

Завдяки попередньо проведеному спеціалістами IPStyle аналізу, правильному визначенню необхідної документації та ретельній підготовці документів і доказової бази, торговельна марка “ЕРІДОН” (слов.) була визнана добре відомою на бажану дату (01.02.2012 р.) для послуг 35 класу МКТП. З вказаної дати торговельна марка підприємства отримала широку правову охорону, а права підприємства належним чином визнані і захищені. Варто також зазначити, що дана справа спростовує відомий міф щодо добре відомості торговельних марок — торговельна марка не має бути відомою “усім і кожному”, достатньо кваліфіковано підтвердити її відомість належними доказами у певному секторі суспільства.