Передача прав і ліцензій

У власника об’єкта інтелектуальної власності може виникнути необхідність передати право власності іншій особі або надати дозвіл на використання такого об’єкта на ліцензійній основі. Передача прав та ліцензування можуть здійснюватися щодо:

 • об’єктів промислової власності (торговельних марок, винаходів (корисних моделей) промислових зразків);
 • об’єктів авторського права.

Необхідно враховувати, що договори та їх реєстрація на кожний об’єкт права інтелектуальної власності мають свої особливості.

Договір передачі прав укладається не лише у випадку купівлі-продажу прав на об’єкт інтелектуальної власності, але й у випадку внесення такого об’єкту до статутного капіталу підприємства чи розробки об’єкта інтелектуальної власності на замовлення.

При укладенні ліцензійного договору ви даєте або отримуєте дозвіл на використання об’єкта інтелектуальної власності. Ліцензіар (особа, що видає ліцензію) не втрачає права власності на нього, а ліцензіат (особа, що отримує ліцензію) може використовувати цей об’єкт протягом визначеного сторонами строку.

Ліцензійний договір передбачає наступні види ліцензій:

 • одинична ліцензія (видається лише одному ліцензіату і виключає можливість видачі ліцензіаром іншим особам ліцензій на використання об’єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, але не виключає можливості використання цього об’єкта у зазначеній сфері самим ліцензіаром);
 • виключна ліцензія (видається лише одному ліцензіату і виключає можливість використання ліцензіаром об’єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об’єкта у зазначеній сфері);
 • невиключна ліцензія (не виключає можливості використання ліцензіаром об’єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об’єкта у зазначеній сфері).

Процедура передачі прав та ліцензування об’єктів права інтелектуальної власності за кордоном відрізняється залежно від об’єкту, процедури первинної реєстрації та самої країни. Необхідно враховувати, що обов’язковість реєстрації таких договорів визначається законодавством кожної окремої країни.

Відповідно до цілей і особливостей ведення бізнесу у вашій сфері діяльності спеціалісти компанії IPStyle надають наступні послуги щодо передачі прав та ліцензування:

 • розробка договорів про передачу прав на об’єкти інтелектуальної власності в Україні та інших країнах і супровід їх державної реєстрації;
 • розробка ліцензійного та субліцензійного договорів на об’єкти інтелектуальної власності в Україні та інших країнах і супровід їх державної реєстрації;
 • аналіз положень наданих договорів на предмет їх відповідності законодавству та щодо належного захисту ваших прав за такими договорами;
 • консультації щодо виплати винагороди за передачу прав на об`єкти права інтелектуальної власності;
 • консультації щодо передачі прав на об’єкти права інтелектуальної власності на безоплатній основі;
 • консультації щодо виплати роялті та паушальних платежів при наданні права на використання об`єктів інтелектуальної власності;
 • ведення переговорів щодо передачі прав та ліцензування, коли сторонами в договорах виступають резиденти та нерезиденти України;
 • виявлення доменів, акаунтів в соціальних мережах, адрес електронної пошти, членства в організаціях, в отриманні яких є необхідність при покупці прав на торговельну марку, а також розробка відповідних договорів;
 • інші послуги в залежності від особливостей ведення бізнесу у вашій сфері діяльності.

Фахівці нашої компанії мають значний досвід у розробці договорів на передачу прав та ліцензійних угод на використання об’єктів інтелектуальної власності і зможуть підготувати їх з максимальним врахуванням ваших інтересів, проконсультують відносно ризиків, нюансів укладення та подальшого виконання таких договорів.


На об’єкти авторського права
На об’єкти промислової власності