Енергетика, нафтогазова промисловість

Енергетична та нафтогазова галузі лежать в основі індустріального розвитку Україні. Саме в цих галузях використовуються технологічні процеси, що в своєму результаті дають населенню газ, тепло і світло. У зв’язку з вичерпністю природних ресурсів, головними принципами вказаних галузей є економність та ефективність виробництва. Чимало фахівців працюють над створенням нових механізмів, способів та засобів, які б сприяли економії природних ресурсів та їх ефективному використанні. Більше того, з кожним днем популярнішим і прибутковішим стає виробництво енергії з альтернативних джерел (біоенергетика, вітроенергетика, сонячна енергетика, гідроенергетика, геотермальна енергетика, енергія довкілля).

Ефективний спосіб, що сприятиме економії ресурсів при виробництві енергії, економне використання ресурсів гарантує його винахіднику значні прибутки, але лише в тому разі, якщо власник винаходу вчасно зареєструє свої права інтелектуальної власності.

Захистити права на винахід (корисну модель) у енергетичній та нафтогазовій промисловостях можливо шляхом отримання відповідного патенту. Для того, щоб  запатентувати винахід, потрібно довести його новизну, винахідницький рівень та промислову придатність. До підготовки заявки на отримання патенту у таких складних галузях як енергетична та нафтопереробна окрім юристів у сфері інтелектуальної власності рекомендовано залучати технічних спеціалістів. Технічні спеціалісти, що входять до складу команди IPStyle зможуть якнайточніше відобразити всі технічні властивості та особливості винаходів (корисних моделей) що у майбутньому сприятиме максимальному захисту інтересів клієнтів.

Послуги компанії IPStyle щодо захисту прав інтелектуальної власності в енергетичній та нафтогазовій промисловостях включають:

  • патентні пошуки на новизну та на патентну чистоту;
  • патентування винаходів, корисних моделей;
  • одержання правової охорони на винахід за кордоном (подання міжнародної заявки PCT);
  • представництво інтересів у справах про недобросовісну конкуренцію;
  • оформлення передачі прав на винаходи (корисні моделі);
  • надання письмових консультацій щодо захисту прав інтелектуальної власності у сфері в енергетичній та нафтогазовій промисловостях;
  • документарне оформлення інформації в якості конфіденційної, документарне забезпечення охорони внутрішньої інформації підприємства як комерційної таємниці;
  • попередній аналіз та реєстрація ТМ, промислових зразків;
  • судовий захист.