Фармацевтика і медицина

У фармацевтичному бізнесі одним із найважливіших активів є саме інтелектуальна власність. Успішність фармацевтичної компанії обумовлюється кількістю та якістю власних розробок, виведених продуктів на ринок та правильно підібраним режимом правової охорони — патент на винахід, корисну модель, промисловий зразок, свідоцтво на ТМ чи  режим ноу-хау.  Варто пам’ятати, що тільки патент надає його власнику монопольне право на використання та заборону використання запатентованого об’єкту протягом визначеного у патенті строку.

Якісна охорона та захист інтелектуальної власності у фармацевтичній галузі обумовлюється рядом особливостей:

 • поширені випадки недобросовісної конкуренції – за статистикою Антимонопольного комітету України за кількістю припинених порушень у сфері захисту від недобросовісної конкуренції, ринок охорони здоров’я, лікарських засобів та медичних засобів займає друге місце;
 • специфічні вимоги до назв лікарських засобів -назва може бути хімічною, міжнародною непатентованою, узвичаєною, торговою. В будь-якому випадку назва не може бути оманливою та такою, що порушує права третіх осіб;
 • значущість досліджень та розробок – належним чином оформлені права на результати досліджень та розробок, їх подальше патентування стають ключем для успіху та розвитку компанії.

Окрім того, не можна забувати про специфічні вимоги до рекламування лікарських засобів та медичних виробів, суворий порядок обробки чутливих персональних даних пацієнтів (даних про здоров’я, аналізи, і т.д.) та інші особливості, що, враховуючи комплексність і складність галузі, можуть стосуватися кожного конкретного проекту.

Послуги компанії IPStyle щодо захисту прав інтелектуальної власності у сфері фармацевтики та медицини включать:

 • патентні пошуки на новизну та патентну чистоту;
 • патентування винаходів, корисних моделей;
 • представництво інтересів у справах про недобросовісну конкуренцію;
 • аналіз рекламних матеріалів щодо дотримання вимог законодавства (про рекламу лікарських засобів, про захист прав споживачів, про захист від недобросовісної конкуренції);
 • юридичний аналіз та оформлення документарного супроводу обробки чутливих персональних даних пацієнтів;
 • письмові консультації щодо захисту прав інтелектуальної власності у сфері фармацевтики та медицини;
 • попередній аналіз та реєстрація ТМ, промислових зразків;
 • патентні пошуки, аналіз щодо дотримання патентної чистоти;
 • патентування винаходів, корисних моделей;
 • судовий захист.