IT і телекомунікації

Ядром індустрії IT і телекомунікацій є інтелектуальна власність.

Починаючи з моменту заснування компанії, укладення договорів з розробниками і до виходу кожного окремого продукту на ринок як України, так і будь-якої іншої країни потрібно пам’ятати про інтелектуальну власність: чи не порушуються чужі права ІВ і чи достатньо захищені власні.

Саме проекти в сфері IT і телекомунікацій є одними з найскладніших та водночас найцікавіших. Адже на юристів покладається обов’язок вникнути в унікальний продукт клієнта, визначити правильний правовий режим охорони такого об’єкта і при цьому врахувати всі особливості угоди (її національний або міжнародний характер, права третіх осіб тощо).

З огляду на великий досвід IPStyle в сфері юридичного супроводу угод у сфері IT і телекомунікацій, наші фахівці надають такі послуги:

  • розробка авторських, ліцензійних договорів, договорів про передачу майнових прав інтелектуальної власності, в тому числі на службові твори і винаходи;
  • консультації щодо виплат авторських винагород, роялті та їх оподаткування;
  • аналіз, розробка оферт, договорів SaaS (Software as a Service), призначених для користувачів угод;
  • розробка практичних інструкцій, консультацій щодо дотримання ліцензійних умов при розробці нових програмних продуктів;
  • розробка політики конфіденційності, договорів про нерозголошення конфіденційної інформації, комерційної таємниці;
  • розробка згоди на обробку персональних даних залежно від особливостей продукту клієнта, розробка умов обробки персональних даних, консультації щодо законодавства в сфері захисту персональних даних;
  • аналіз продукту клієнта при виведенні на ринок України або іншої країни щодо непорушення прав інтелектуальної власності (в тому числі і патентних) третіх осіб;
  • аналіз сайту, онлайн-сервісів на відповідність вимогам чинного законодавства, зокрема законодавства про захист прав споживачів;
  • судовий захист авторських, патентних прав розробників;
  • патентні пошуки, патентування в сфері IT.