Агропромисловість

Агропромисловий комплекс України включає виробництво сільськогосподарської продукції, її переробку та матеріально-технічне обслуговування. Таким чином,  до агропромисловості можна віднести діяльність із селекції рослин (створення нових та поліпшення існуючих рослин), машинобудування (проектування та виробництво машин та інструментів), виробництва мінеральних добрив, винайдення та застосування ефективних способів заготівлі, переробки, зберігання, транспортування, реалізація продукції і т.д. Для того щоб досягти успіху на ринку агропромисловості, суб’єктам господарювання необхідно постійно вдосконалювати свої технології, засоби та способи виробництва, а також належним чином охороняти (та захищати) свої напрацювання від конкурентів.

Практично будь-яка унікальна розробка, технологія, спосіб, що застосовується  в агросфері підлягає охороні та захисту як об’єкт права інтелектуальної власності.

Зокрема, нові технічні рішення, винайдене технологічне устаткування, результати науково-технічної роботи є об’єктами патентування та можуть охоронятися в якості винаходів чи корисних моделей. Варто зазначити, що для максимального захисту інтересів клієнта, до проектів пов’язаних із патентуванням (судовим захистом) об’єктів у сфері технологій у компанії IPStyle обов’язково залучаються спеціалісти, зокрема, і з вищою технічною освітою.

Суб’єкти господарювання (або їх працівники), які селекціонували нові сорти рослин можуть зареєструвати свої права та отримати пріоритет і майнові права інтелектуальної власності на відповідний сорт. Охороняться також і назви винайдених сортів рослин.Унікальні технічні умови, комп’ютерні програми охороняються як об’єкти авторського права.

На агропромисловому ринку України, часто зустрічаються випадки актів недобросовісної конкуренції: дискредитація конкурентів, отримання неправомірних переваг, введення в оману, розголошення комерційної таємниці. Для належної охорони та захисту об’єктів права інтелектуальної власності в сфері агропромисловості рекомендовано звернутися до спеціалістів.

Спеціалісти компанії IPStyle з метою захисту прав інтелектуальної власності у сфері агропромисловості надають такі послуги:

  • патентні пошуки на новизну та на патентну чистоту;
  • патентування винаходів, корисних моделей;
  • попередній аналіз та реєстрація торговельних марок, патентування промислових зразків;
  • реєстрація авторських прав;
  • патентування сортів рослин;
  • документарне оформлення інформації в якості конфіденційної, документарне забезпечення охорони внутрішньої інформації підприємства як комерційної таємниці;
  • письмові консультації щодо захисту прав інтелектуальної власності у сфері  агропромисловості;
  • представництво інтересів у справах про недобросовісну конкуренцію (підготовка та подання заяви проти порушників, представництво у засіданнях, захист від обвинувачення);
  • судове представництво адвокатом у справах захисту прав інтелектуальної власності.