Введення в оману

Одним із найпоширеніших способів нечесної конкуренції на ринку України є введення споживачів в оману (близько 80% від всіх порушень у сфері недобросовісної конкуренції за статистикою Антимонопольного комітету України).

На практиці, введення в оману споживача, зазвичай, полягає у приписуванні виробником своїй продукції невластивих їй позитивних та привабливих для споживача якостей. Наприклад, зазначення на етикетці вина “грузинське”, викликає у споживача враження, що дане вино має відношення до Грузії, що вино виготовлялося у Грузії, чи з грузинських виноматеріалів. Якщо, ж вказаний продукт виготовляється в Україні і з виноматеріалів українського походження, то позначення “грузинське” буде вважатися введенням споживача в оману, зокрема, щодо походження товару.

Відповідно до законодавства України інформацією, що вводить в оману, є, зокрема, відомості, які: містять неповні, неточні або неправдиві дані про походження товару, виробника, продавця, спосіб виготовлення, джерела та спосіб придбання, реалізації, кількість, споживчі властивості, якість, комплектність, придатність до застосування, стандарти, характеристики, особливості реалізації товарів, робіт, послуг, ціну і знижки на них, а також про істотні умови договору; неповні, неточні або неправдиві дані про фінансовий стан чи господарську діяльність суб’єкта господарювання; приписують повноваження та права, яких не мають, або відносини, в яких не перебувають; містять посилання на обсяги виробництва, придбання, продажу чи поставки товарів, виконання робіт, надання послуг, яких фактично не було на день поширення інформації.

Введення в оману може відбуватися різними способами, наприклад, шляхом викладення оманливої інформації на етикетці товару чи в його рекламі.

Доволі часто особи навіть не здогадуються, що маркування їхньої продукції (чи реклама) можуть розцінюватися Антимонопольним комітетом України як порушення статті 15-1 Закону України “Про захист від недобросовісної конкуренції” та вважатися введенням в оману.

Для того, щоб належно захистити свої інтереси як добросовісного виробника або ж зобов’язати нечесного конкурента припинити введення в оману споживачів рекомендовано звернутися до фахівців.

У справах про введення в оману спеціалісти компанії IPStyle надають наступні послуги:

  • попередня оцінка ризику встановлення наявності (відсутності) порушення недобросовісної конкуренції шляхом введення в оману на підставі матеріалів клієнта;
  • правова консультація та розробка стратегії дій у справах щодо порушень у вигляді введення в оману;
  • розробка та реалізація правового механізму щодо припинення порушення у вигляді введення в оману:
    • мирне вирішення конфлікту: ведення переговорів, направлення листа-претензії з вимогою припинення порушення прав, медіація;
    • підготовка, подача заяви про захист прав в Антимонопольний комітет України та подальше представництво інтересів заявника в Антимонопольному комітеті України; оскарження рішень Антимонопольного комітету України у судовому порядку;
    • підготовка та звернення до суду із позовом щодо захисту прав суб’єкта господарювання, відносно діяльності якого ведеться недобросовісна конкуренція, відшкодування шкоди завданої недобросовісною конкуренцією, представництво інтересів суб’єкта господарювання у суді;
  • підготовка правової позиції та представництво відповідача у справах про припинення порушення у вигляді введення в оману.