Захист комерційної таємниці

Зайве говорити, що інформація, на сьогодні, найцінніший ресурс. Напрацьований роками досвід, комерційні знання, ідеї, підходи до вирішення тих чи інших задач, фінансова політика та все те, що є запорукою прибутковості підприємства доволі часто не підлягає охороні шляхом реєстрації у відповідних органах. А коли такі об’єкти і можна зареєструвати, власники бізнесу відмовляються у зв’язку з тим, що в процесі реєстрації відбудеться розголошення відповідної інформації. У таких випадках найкращим інструментом для збереження комерційної інформації для власників бізнесу виступає надання такій інформації статусу комерційної таємниці.

Відповідно до законодавства, комерційною таємницею вважається  інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв’язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.

Проте непоодинокими є випадки, коли чи то колишні працівники чи то нечесні конкуренти неправомірно використовують чужу комерційну таємницю для власних інтересів, що в результаті завдає значної шкоди власнику такої інформації.

Відповідно до законодавства України неправомірне збирання, розголошення, використання комерційної таємниці вважаються актами недобросовісної конкуренції, за які передбачена відповідальність у вигляді штрафу у розмірі до п’яти  відсотків доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) суб’єкта господарювання за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф. Окрім того, можливе відшкодування завданої таким порушенням шкоди.

Проте, на жаль, випадки притягнення винних осіб до відповідальності доволі поодинокі. Низька статистика рішень у справах про неправомірне поводження з комерційною таємницею зв’язано перед усім з неправильною організацією захисту комерційної таємниці на підприємстві, слабкою доказовою базою вчиненого порушення тощо. І мова тут йде не про кодові замки, за якими мають зберігатися файли з даними, а саме про документарне оформлення відповідної інформації як комерційної.

Для того, щоб належним чином захистити комерційну інформацію підприємства рекомендовано звернутися за допомогою до фахівців.

Спеціалісти компанії IPStyle пропонують наступні послуги правової допомоги щодо належної охорони та захисту комерційної таємниці:

 •  розробка та впровадження режиму комерційної таємниці на підприємстві:
  • створення внутрішньої документації про поняття та режим комерційної таємниці на підприємстві: наказу підприємства, положення про режим комерційної таємниці, відповідного розділу трудового договору про захист комерційної таємниці та конфіденційної інформації;
  • консультації (усної та/або письмової) щодо введення режиму комерційної таємниці, проведення внутрішнього тренінгу для працівників про порядок зберігання, використання та поводження із комерційною таємницею;
 • підготовка договорів про нерозголошення інформації;
 • аналіз даних клієнта та надання письмової консультації щодо можливості захисту інтересів у зв’язку із фактом неправомірного збирання, використання, розголошення конфіденційної інформації третьою особою:
  • мирне вирішення конфлікту: ведення переговорів, направлення листа-претензії з вимогою припинення порушення прав, медіація;
  • підготовка, подання заяви про захист прав в Антимонопольний комітет України та подальше представництво інтересів заявника в Антимонопольному комітеті України; оскарження рішень Антимонопольного комітету України у судовому порядку;
  • підготовка та звернення до суду із позовом щодо захисту прав суб’єкта господарювання на комерційну таємницю, представництво інтересів суб’єкта господарювання у суді;
 • внесення змін у наявну на підприємстві документацію щодо режиму комерційної таємниці.