Боротьба з контрафактом

Контрафактні товари – це товари, що містять об’єкти права інтелектуальної власності (торговельні марки, промислові зразки, літературні твори, фонограми тощо) та які виготовляються, розповсюджуються та/або переміщуються через митний кордон з порушенням прав інтелектуальної власності.

Найбільш поширеними видами контрафактної продукції є:

 • продаж товарів з використанням позначень, тотожних або схожих до ступеня змішування з торговими марками інших виробників;
 • підробка зовнішнього вигляду продукції, порушення прав на промисловий зразок;
 • незаконне виробництво і використання творів літератури, науки, мистецтва, комп’ютерних програм та аудіовізуальної продукції;
 • контрафактною є також продукція, виготовлена з неправомірним використанням технології, яка охороняється як винахід або корисна модель.

Збитки від контрафакту можуть бути колосальними, адже складуть вартість нереалізованого оригінального товару, збільшену на вартість впровадження на ринок нового товару. Також слід враховувати й ті збитки, які важко підрахувати: як от, розмір завданої шкоди репутації компанії чи бренду.

Ефективна боротьба із контрафактною продукцією має складатися із сукупності послідовних дій:

 • правомірне набуття прав інтелектуальної власності (отримання необхідних свідоцтв, патентів);
 • внесення об’єкта права інтелектуальної власності до Митного реєстру об’єктів права інтелектуальної власності України;
 • моніторинг порушень прав інтелектуальної власності (у тому числі в мережі Інтернет особливо щодо об’єктів авторського права і суміжних прав, так званої “піратської продукції”);
 • реалізація різних способів захисту прав інтелектуальної власності в разі виявлення порушення:

Спеціалісти компанії IPStyle надають повний комплекс послуг у сфері боротьби з контрафактною продукцією:

 • моніторинг порушень прав інтелектуальної власності з метою виявлення осіб правопорушників та суб’єктів, діяльність яких потенційно може привести до порушення прав інтелектуальної власності;
 • підготовка доказової бази;
 • претензійна робота, ведення переговорів з правопорушниками;
 • захист прав на митниці;
 • представлення інтересів в Антимонопольному Комітеті України при копіюванні зовнішнього вигляду продукції;
 • фіксація фактів порушення прав інтелектуальної власності з подальшим зверненням до суду або до органів внутрішніх справ;
 • робота щодо виконання судових рішень у зв’язку з порушенням прав інтелектуальної власності;
 • боротьба з контрафактом в інших країнах;
 • оцінка збитку завданого правовласнику продавцями контрафактної продукції.

Ефективна боротьба з контрафактною продукцією передбачає проведення цілого ряду дій. Варто пам’ятати, що превенція від порушень та захист від неправомірних дій зловмисників має здійснюватися систематично задля забезпечення ведення стабільного бізнесу, а також недопущення/мінімізації повторних порушень та зменшення розміру збитків.