Оподаткування в сфері ІВ

Якщо правовласники об’єктів прав інтелектуальної власності планують отримувати (або вже отримують) дохід від передачі таких об’єктів у використання третім особам, відчуження прав на такі об’єкти, неодмінно виникає питання оподаткування відповідного доходу. Щоб уникнути відповідальності за порушення податкового законодавства, та належним чином облікувати отриманий дохід, правовласникам рекомендовано перед укладенням відповідних договорів переконатися у правильності та законності власних податкових зобов’язань у вказаних правовідносинах. Ще перед підписанням договору потрібно чітко розуміти який конкретно податок, яка сторона та коли буде сплачувати.

Особливості оподаткування у сфері інтелектуальної власності полягають в тому, що на зобов’язання по сплаті податків та їх розмір впливає низка обставин: об’єкт інтелектуальної власності відносно якого існують правовідносини, умови договору за яким передаються права на такий об’єкт, країни резиденства сторін договору, системи оподаткування на яких перебувають сторони тощо.

Враховуючи мінливість податкового законодавства, дію тимчасових пільгових режимів оподаткування операцій з постачання програмної продукції, особливостей конвенцій щодо усунення подвійного оподаткування між Україною та низкою інших країн для того, щоб застрахувати себе від відповідальності за порушення податкового законодавства рекомендовано скористатися послугами спеціалістів з питань оподаткування у сфері інтелектуальної власності.

Спеціалісти компанії IPStyle з питань оподаткування у сфері інтелектуальної власності  надають такі послуги:

  • аналіз правовідносин клієнта з контрагентом щодо операцій пов’язаних з видачею ліцензій на використання, відчуженням об’єктів прав інтелектуальної власності на предмет наявності податкових зобов’язань, розміру та порядку сплати відповідних зобов’язань;
  • аналіз податкових зобов’язань клієнта у договорах щодо об’єктів інтелектуальної власності з контрагентами-нерезидентами;
  • аналіз ліцензійних договорів щодо постачання/поставки програмної продукції на предмет дотримання вимог податкового законодавства;
  • приведення у відповідність до законодавства (підготовка) положень договорів стосовно податкових зобов’язань сторін у договорах щодо об’єктів права інтелектуальної власності;
  • підготовка та надання усних/письмових консультацій щодо оподаткування у сфері інтелектуальної власності.