На об’єкти промислової власності

Власник зареєстрованих об’єктів промислової власності (торговельних марок, винаходів (корисних моделей), промислових зразків) може передати права на них іншій особі шляхом укладення договору про передачу прав. Такий договір підлягає обов’язковій державній реєстрації.

Для передачі прав необхідно підписати договір, оплатити збір за публікацію відомостей про передачу прав, а також підготувати і подати комплект документів на передачу прав до відповідного органу.

Строк державної реєстрації договору та внесення відомостей щодо передачі прав на такі об’єкти у відповідні реєстри складає орієнтовно 2-2,5 місяці.

За результатами передачі прав новий охоронний документ (свідоцтво, патент) не видається, а особа отримує лише завірений державним органом договір, рішення про передачу прав і виписку з даними про нового власника.

Окрім того, власник зареєстрованих об’єктів промислової власності має право як самостійно використовувати ці об’єкти, так і надати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на їх використання на підставі ліцензійного договору.

В ліцензійному договорі чітко закріплюються умови щодо виду ліцензії, строків та способів використання об’єкту, винагороди за таке використання та інших істотних умов, передбачених чинним законодавством для кожного об’єкту індивідуально.

Строк державної реєстрації ліцензійного договору складає орієнтовно 2-2,5 місяці.

В Україні державна реєстрація ліцензійного договору не є обов’язковою. Сторони можуть його зареєструвати за власним бажанням.

Перед укладенням договору передачі прав та ліцензійного договору варто обов’язково перевірити чи є особа, яка укладає договір, дійсним власником об’єкту та чи строк дії свідоцтва або чинності патенту не закінчився.

Важливим моментом при укладенні договорів є також перевірка факту чи не оскаржується свідоцтво на ТМ чи патент на винахід, корисну модель, промисловий зразок у судовому порядку.

Команда IPStyle надасть вам консультації з приводу основних положень законодавства, розробить договір передачі прав та ліцензійний договір на ТМ, винахід (корисну модель), промисловий зразок, здійснить аналіз та внесе зміни в договір ваших контрагентів, забезпечить супровід державної реєстрації таких договорів.


Реєстрація договору про передачу прав

Гонорар патентного повіреного – 5 000 грн. (включно з наданням бланка типового договору).
Державний збір – 2 400 грн.
Строки державної реєстрації – 2-2,5 міс.

Розробка договору

Гонорар – від 1 200 грн.
Строк розробки договору – 1-3 робочих днів.

Розробка ліцензійного договору

Для резидента України (укр. або рос. мовою) – від 3 000 грн. (залежно від складності).
Для нерезидента України (двомовний договір — укр./англ. мова або рос./англ. мова) – від 6 000 грн.
Строки розробки ліцензійного договору – від 3 до 7 робочих днів.

Вартість реєстрації ліцензійного договору

Гонорар патентного повіреного – 5 000 грн.
Державний збір – 2 400 грн.
Строк реєстрації ліцензійного договору – 2-2,5 міс.