Єдина політика вирішення доменних спорів (UDRP): загальні питання і процедура розгляду - IPSTYLE Spark it!
14 Березня 2019

Єдина політика вирішення доменних спорів (UDRP): загальні питання і процедура розгляду

Сьогодні все більше компаній переорієнтовуються на віртуальний ринок і на віртуальних споживачів. У зв'язку з цим особливо важливо докласти максимум зусиль для захисту власних ТМ та ділової репутації в режимі «онлайн». Найчастіше суперечки виникають стосовно доменних імен.

Як відомо, кожна з держав має свій арсенал засобів для захисту комерційних позначень (переважно торгових марок) в мережі Інтернет і особливо при реєстрації доменних імен. Але наприкінці 90-х об'єктивною необхідністю став поза юрисдикційний захист доменних імен. Про це Всесвітня організація інтелектуальної власності ( ВОІВ ) вказала у своїй доповіді, запропонувавши Єдину політику розв'язання доменних спорів (англ. — UDRP). Процедура була схвалена Корпорацією з управління доменами і IP-адресами (англ. — ICANN ) і почала діяти 1 грудня 1999, а вже 2-го грудня в арбітраж при ВОІВ було подано першу заяву, яка базувалась на даній Процедурі, стосовно недобросовісної реєстрації доменного імені worldwrestlingfederation.com. 

Метою UDRP є боротьба з недобросовісним використанням в доменних іменах чужих комерційних позначень. UDRP — невід'ємна частина договору про реєстрацію доменного імені у всіх існуючих загальних доменах верхнього рівня (англ. — gTLD ), а саме: .aero, .asia, .biz, .cat, .com, .coop, .info, .jobs, .mobi, .museum, .name, .net, .org, .pro, .telі .travel. Також дана Процедура діє відносно 71 національного домену верхнього рівня (англ — ссTLD). На жаль, національний домен .UA в дане число не входить, а суперечки щодо реєстрації в даному домені вирішуються переважно судами України).
Разом із введенням нових доменних (у тому числі брендових) імен верхнього рівня (англ. — New gTLD) дана Процедура також застосовуватиметься в обов'язковому порядку. Що це означає на практиці? Укладаючи договір на реєстрацію доменного імені в домені .com (наприклад ipstyle.com), Ви погоджуєтесь з тим що всі суперечки стосовно Вашого доменного імені будуть вирішуватися із застосуванням UDRP.

Повноваженями щодо вирішення доменних спорів в зазначених доменних зонах наділені наступні організації (в Процедурі вони іменуються як «Approved Dispute Resolution Service Providers»):

Введення UDRP було спрямоване захистити насамперед власників торгових марок від порушень їх прав в доменних іменах. У планах ВОІВ було застосувати дану Процедуру і в разі порушення прав на інші об'єкти права інтелектуальної власності (наприклад, комерційні найменування, міжнародні назви фармацевтичних препаратів що не патентуються, зазначення походження товарів та ін.), Але, на жаль, це можна зробити лише посередньо (шляхом апелювання до торгової марки).

У яких же випадках Ви можете звернутися в одну з даних організацій для розв'язання доменного спору?

1. Порушення прав на товарний знак, використаний третьою особою в доменному імені. 

Справа Ferrari S.p.A. v. Allen Ginsberg. Позивач (Ferrari SpA) звернувся в арбітраж при ВОІВ з вимогою щодо переделегування доменного імені maserati.org на ім'я Позивача на тій підставі, що Позивачу належить знак MASERATI, що є добре відомим в ряді країн. Арбітраж підтвердив не тільки те, що знак є ідентичним із розрізняльною частиною доменного імені maserati.org i Відповідач не має прав на його використання (ніколи і жодним чином не був пов'язаний з Позивачем), але і те, що ресурс, розміщений під даним доменним ім'ям мав на меті привернути найбільшу кількість відвідувачів на свій сайт, що розміщує інформацію «для дорослих».
У той же час у справі Aktiebolaget Electrolux v. Pablo Rodrigues Guirao, що стосується захисту прав на торгову марку ELECTROLUX, що належить Позивачу, арбітраж відмовив у задоволенні вимоги переделегування доменного імені electroluxmallorca.com. Дане доменне ім'я було зареєстровано неофіційними сервісним центром, розташованим на Майорці, який надаэ послуги з ремонту в тому числі побутової техніки Elextrolux. Розглядаючи умови реєстрації даного доменного імені Відповідачем арбітраж дійшов висновків, що така реєстрація не порушує прав власника знака на таких підставах:

  • по-перше, сервісний центр сумлінно надавав послуги з ремонту та обслуговування техніки, а фактів продажу на даному сайті контрафактних товарів не було виявлено;
  • по-друге, на сайті Відповідача було чітко зазначено, що даний сервісний центр не є офіційним, а таким чином у споживача б не виникло думки про те, що дані послуги надаються виробником або пов'язаним з ним;
  • по-третє, реєстрація доменного імені electroluxmallorca.com не завдала ніякого збитку Відповідачу. Арбітраж прийшов до висновку про відсутність доказів реєстрації доменного імені з метою «bait and switch», що в перекладі означає «заманити і підмінити».

2. Порушення прав на комерційне найменування, використане третьою особою в доменному імені. 
UDPR як вище зазначено не стосується захисту комерційних найменувань прямо. У той же час часто права на комерційні найменування захищаються шляхом реєстрації (використання) комерційних найменувань як торгових марок. У зв'язку з цим, захист комерційних найменувань можливий шляхом застосування UDRP. Так, у справі Facebook, Inc v. Privacy Ltd компанія Facebook звернулася за захистом свого фірмового найменування (і одночасно торгової марки FACEBOOK) проти реєстрації доменного імені face-book.com. Арбітраж підтвердив, що дане комерційне найменування активно використовувалося Позивачем у зв'язку з наданням своїх послуг вже 8 місяців до того як було зареєстроване спірне доменне ім'я. Крім того, у ряді країн дане комерційне найменування було зареєстровано як торгова марка, і таким чином товарний знак FACEBOOK має розрізняльну здатність.
У той же час, компанії Chanel було відмовлено в задоволенні вимог про переделегування доменного імені ishopchannel.com і ishopchannel.net (справа Сhanel, Inc. v. Sandy Goldman) на тій підставі, що Відповідач мав право і законний інтерес у використанні цих доменних імен . У той же час, використання слова «channel» (у порівнянні з торговою маркою CHANEL) не є тайпсквоттінгом (навмисне допущення помилок в доменних іменах з метою залучити максимальну кількість користувачів, які або допускають помилки, або не знають правильного написання слова) , оскільки сайт використовувався Відповідачем для своєї законної діяльності, а опечатка здійснена навмисно — маркетинговий хід Відповідача.

3. Порушення прав на ім'я (псевдонім), використане третьою особою в доменному імені. 
Правила щодо захисту імені фізичної особи схожі з правилами захисту комерційних найменувань: в даному випадку також потрібна наявність торгової марки. У той же час дана марка може не мати реєстрації — головне її використання (наприклад, імені або псевдоніма). Так, у справі JRR Tolkien Estate Limited vs tolkien.net Позивач (уповноважений представник у питаннях авторських прав на твори професора Джона Рональда Руела Толкієна) заявив про права використання імені і одночасно незареєстрованої марки TOLKIEN, яка використовувалася з 1937 року у зв'язку з публікацією книги «Хоббіт» в 1934 році і більш відомої роботи автора — книги «Володар перснів» — в 1954 році і таким чином пред'явив вимогу переделегування доменного імені tolkien.net Арбітраж задовольнив вимоги Позивача, не дивлячись на спроби Відповідача визнати даний сайт фан-сайтом.

У той же час Гордону Саммеру відомому під псевдонімом Sting не вдалося захистити свої права і переделегувати доменне ім'я sting.com. У даній справі арбітраж крім того, що вказав на загальновживаним слова «sting» в англійській мові, також не виявив у діях Відповідача ознак несумлінності. Навіть той факт, що Відповідач пропонував продати дане доменне ім'я за 25 000 доларів не вплинув на остаточне рішення: арбітраж дійшов висновку, що якщо дана пропозиція не була самоціллю (метою реєстрації домена), то дії Відповідача не є зловмисними («in bad faith »).

Процес розв'язання доменного спору має наступні стадії:

1. Подача Скарги проти реєстрації доменного імені з порушенням прав на знак для товарів на адресу будь-який з 5 організацій, які розглядають доменні спори). Мова Скарги та провадження у справі — мова договору про реєстрацію доменного імені. Скарга передається Відповідачу в 3-денний термін тільки після здійснення оплати за розгляд спору.

2. Подача Відповіді на скаргу Відповідачем протягом 20 днів з моменту отримання Скарги (Відповідь на Скаргу підвищує Ваші шанси в процесі розгляду справи).

3. Процес розгляду справи одним або трьома арбітрами за вибором сторін (процес носить виключно заочний характер і тільки в разі прийняття арбітрами такого рішення до розгляду залучаються сторони).
Вибір кількості і конкретних арбітрів відбувається наступним чином: Позивач і Відповідач заявляють кількість арбітрів, які розглядатимуть справу. Якщо сторони обирають трьох арбітрів, то потрібно вказати на кандидатури з списку, запропонованого організацією, уповноваженою на розгляд. Якщо кожна сторона бажає розгляду спору трьома арбітрами, то по одному з арбітрів призначаються кандидати від Позивача та Відповідача, а третього арбітра призначає організація, уповноважена на розгляд спору. Якщо одна із Сторін бажає, щоб спір розглядався трьома арбітрами, то спір підлягає розгляду трьома арбітрами. Якщо ж Сторони погодилися на розгляду спору одним арбітром, то він призначається організацією.

4. Винесення рішення. Рішенням згідно процедури може бути:

  • рішення на користь Позивача (постанова про переделегування чи скасування делегування доменного імені, а якщо доменів кілька, рішення може бути частковим — про переделегування конкретних доменних імен);
  • рішення на користь Відповідача (постанова про відхилення скарги);
  • інше рішення (припинення розгляду спору).

5. Виконання рішення. Рішення виконуються Реєстраторами доменних імен.

Що стосується плати за розгляд доменного спору за процедурою UDRP , вона встановлюється організацією, уповноваженою на розгляд спору і залежить від кількості арбітрів, які розглядають справу, і кількості доменних імен, проти реєстрації яких виступає Позивач. Плата за розгляд спору покладається виключно на Позивача (якщо тільки Відповідач при подачі відповіді не вибрав опцію розгляду трьома арбітрами замість одного як заявлялося Позивачем — у такому випадку збір ділиться між Позивачем та Відповідачем порівну).

Отримайте рішення
Залиште ваш запит
Ми зв'яжемося з вами найближчим часом та підберемо оптимальний варіант для вирішення вашого питання!
Залишаючи заявку я даю згоду на обробку моїх персональних даних