Чому вам можуть відмовити у видачі патенту на винахід або корисну модель? - IPSTYLE Spark it!
7 Травня 2019

Чому вам можуть відмовити у видачі патенту на винахід або корисну модель?

Як винахід або корисна модель охороняється технічне рішення в будь-якій області, що відноситься до продукту (зокрема, пристрою, речовини, штаму мікроорганізму, культури клітин рослин або тварин) або способу (процесу здійснення дій над матеріальним об'єктом за допомогою матеріальних засобів), а також нові застосування відомих продуктів або процесів.

Процедура отримання патенту включає подачу заявки, формальну експертизу та експертизу по суті. Заявка повинна містити:

  • заява встановленого зразка;
  • опис винаходу (корисної моделі);
  • формулу винаходу (корисної моделі);
  • реферат;
  • креслення (за необхідності).

Після подачі заявки Український інститут інтелектуальної власності (Укрпатент) проводить формальну експертизу: перевіряється правильність оформлення документації і наявність всіх необхідних матеріалів. Далі, для отримання патенту на винахід, слідує експертиза заявки по суті для встановлення її новизни та винахідницького рівня.

Основною причиною відмови у видачі патенту на винахід або корисну модель є невідповідність умовам патентоспроможності. Згідно ст. 7 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», винахід відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим, промислово придатним і має винахідницький рівень, а для корисної моделі досить новизни та промислової придатності.

Винахід (корисна модель) визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Рівень техніки — це будь-які відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати пріоритету винаходу (корисної моделі): патенти, наукові публікації, книги та статті, дані в Інтернеті, інформація, оголошена по радіо і телебаченню, на публічних лекціях, тобто відомості доступні не встановленим колом осіб. Слід зазначити, що при подачі заявки на отримання патенту України на винахід, він повинен бути новим у всьому світі.

Винахід (корисна модель) визнається промислово придатним, якщо він може бути використаний в промисловості, сільському господарстві, медицині або інших галузях. Наприклад, вічний двигун не може вважатися таким, що відповідає промисловій придатності, адже принцип його дії суперечить законам фізики, а відповідно і не може бути застосований в промисловості.

Винахід має винахідницький рівень, якщо він не є очевидним для середнього фахівця в даній галузі техніки. Цей критерій є найбільш складним для оцінки і разом з тим найбільш часто оспорюваним при розгляді справ, пов'язаних з визнанням дійсності патентів. Винахід повинен відрізнятися від усього, що створене раніше або містити відомі елементи, які у заявленому винаході дають невідомий раніше результат. Перевірка винахідницького рівня включає:

  • виявлення найбільш близького аналога;
  • визначення ознак, що відрізняють заявлений винахід від найбільш близького аналога;
  • виявлення з рівня техніки рішень (тобто не тільки аналогів), які мають ознаки, що збігаються з усіма відмітними ознаками нового винаходу.

Незважаючи на те, що корисна модель повинна бути новою і промислово придатною, ці критерії патентним відомством не перевіряються — патент видається під відповідальність заявника. Тоді як винахід проходить кваліфікаційну експертизу по всім вищезазначеним умовам. У теж час слід враховувати, що патент на корисну модель, яка не є новою, може бути визнаний недійсним у судовому порядку.

Крім вищесказаного не варто забувати, що проведення патентного пошуку — це один з найбільш значущих етапів отримання патенту. Часто нехтування цим процесом призводить до отримання відмови у патентуванні.

Щоб мінімізувати ризики відмови у видачі патенту необхідно звернутися до патентного повіреного, який досконало володіє методиками оцінки відповідності умовам патентоспроможності, професійно проведе пошук, а також правильно сформулює і підготує всю необхідну документацію для отримання патенту.

Отримайте рішення
Залиште ваш запит
Ми зв'яжемося з вами найближчим часом та підберемо оптимальний варіант для вирішення вашого питання!
Залишаючи заявку я даю згоду на обробку моїх персональних даних