Патентний ландшафт

Патентний ландшафт — це особливий вид патентного пошуку та патентної аналітики, результатом якого є інформація про ситуацію на ринку в певній сфері технологій. Така інформація покаже лідерів та аутсайдерів на ринку, окреслить перспективні шляхи для розвитку, допоможе з’ясувати рівень попиту на певну технологію та попередить про рівень можливої конкуренції.

Патентний ландшафт є масштабним варіантом патентного пошуку, який буде особливо корисним:

 • при виборі перспективних напрямків для інвестування;
 • для осіб, які бажають комерціалізувати свої інтелектуальні активи;
 • для виявлення технологічних тенденцій та рівня попиту споживачів на певну технологію;
 • для аналізу конкурентних можливостей в певній сфері технології;
 • для виявлення найбільш перспективних та надійних суб’єктів інноваційної політики на ринку;
 • при виборі напрямків на наукових дослідів чи розробок;
 • для пошуку потенційних ліцензіарів та ліцензіатів;
 • для пошуку потенційних порушників прав;
 • для з’ясування доцільності патентування технології та визначення перспективних країн для отримання правової охорони.

У межах підготовки патентного ландшафту, компанія IPStyle надає послуги, пов’язані із проведенням об’ємного патентного дослідження, у тому числі здійснюється:

 • підбір та аналіз патентної документації та іншої інформації за предметом дослідження (публікацій, наукових робіт та досліджень), що включає статистичну та інтелектуальну обробку даних;
 • патентний пошук: передбачає визначення за заданою темою наявних зареєстрованих охоронних документів (патентів на винаходи, корисні моделі, промислові зразки) або заявок на отримання останніх щодо патентування аналогічних технічних рішень чи їхніх прототипів, напрями патентування найближчих конкурентів;
 • аналіз патентних спорів у досліджуваній сфері: основні сторони, об’єкт та наслідки патентних війн в Україні та закордоном;
 • оформлення результатів дослідження: складення звіту про патентний ландшафт із візуалізацією основної інформації та результатів проведеного аналізу.

Звіт про патентний ландшафт — PLR (Patent Landscape Report) є результатом не просто патентного пошуку, а й аналізу отриманої інформації, який матиме важливе значення для прийняття стратегічних рішень та з’ясування необхідних напрямків та способів правової охорони ваших інтелектуальних активів.

Унаслідок оформлення звіту патентного ландшафту ви зможете визначити:

 • які тенденції патентування у досліджуваній сфері в Україні та закордоном;
 • які патенти становлять основу для подальших розробок у досліджуваній сфері та хто є їх власником;
 • які способи виготовлення та застосування досліджуваних продуктів є популярними на ринку України та за кордоном;
 • які напрямки у досліджуваній сфері не є “покритими” діяльністю конкурентів (“білі плями”);
 • які ринки та технологічні розробки у досліджуваній сфері є найбільш активними сьогодні.

Патентний ландшафт, у залежності від спрямування, може бути представлений як технологічний аналіз, конкурентний аналіз, територіальний аналіз та як аналіз патентного портфоліо (запатентованих інтелектуальних активів) конкретної компанії.

Спеціалісти компанії IPStyle, у залежності від ваших потреб, проведуть таке дослідження в різних масштабах та сформують звіт, який чітко та зрозуміло окреслить стратегію розвитку вашої компанії.