Винахід чи корисна модель?

2008-08-28

У стратегії захисту прав інтелектуальної власності важливим є не кількість отриманих охоронних документів, а правильний вибір того, що захищати, у якому об’ємі і який спосіб захисту вибрати. При патентуванні тих чи інших об’єктів – від фармацевтичних композицій або пристроїв до способів лікування – у багатьох заявників виникає питання, що вибрати – винахід чи корисну модель.

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», винахід, як і корисна модель – це результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології. Об’єктами винаходів і корисних моделей можуть бути: продукти (пристрій, речовина, штамп мікроорганізму, культура клітин рослин і тварин тощо), процеси (способи), а також нові застосування відомих продуктів або процесів.

Відмінність між винаходами і корисними моделями полягає в різних умовах їх патентоспроможності. Умови патентоспроможності винаходу є більш жорсткими. Винахід відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним, а для відповідності умовам патентоспроможності корисної моделі достатньо, щоб вона була новою і промислово придатною.

Не дивлячись на те, що корисна модель повинна бути новою і промислово придатною, ці критерії патентним відомством не перевіряються. Патент на корисну модель видається під відповідальність заявника, тому його ще називають декларативним.

Також відрізняються терміни дії патенту і терміни отримання патенту. Так патент на корисну модель можна отримати за 7-9 (в деяких випадках за 2-3 місяці) і він діє 10 років від дати подання заявки.Патентування винаходу може зайняти кілька років, однак такий патент діятиме протягом 20 років від дати подання заявки.

При виборі між заявкою на винахід або корисну модель необхідно виходити саме з переваг і недоліків кожного типу патенту. Так, якщо планується захистити фармацевтичну композицію, яка буде актуальною і через 10, і 15 років, то доцільно патентувати винахід. Якщо ж планується захистити нову систему обробки даних контент-оператора, яка буде актуальна лише кілька років, то вибирають корисну модель. Також можна одночасно подати заявку і на винахід та на корисну модель.

Слід зазначити, що в багатьох країнах патентування корисних моделей не передбачено законодавством. Наприклад, в США можна отримати патент тільки на винахід. Навіть у тих країнах, в яких передбачена можливість патентування корисної моделі, є істотні обмеження. Так, у Російській Федерації об’єктом корисної моделі може бути тільки пристрій (на відміну від України, де об’єктом корисної моделі може бути пристрій, спосіб).