Спеціалісти IPStyle розробили пакет договорів для передачі авторських майнових прав та досвіду

2018-09-22

До компанії IPStyle звернулася українська компанія, що займається проведенням дитячих навчальних курсів. Компанія вирішила просувати свій бізнес на міжнародному ринку, для чого встановила контрагентські відносини з певними іноземними фірмами. Компанія, як інноватор у даній педагогічній діяльності, звичайно була власником цілого ряду об’єктів авторського права та володіла багаторічним досвідом, що мали бути певним чином передані контрагентам. На практиці в такій ситуації, сторони найчастіше укладають договори комерційної концесії (франчайзингу). Проте, для договору комерційної концесії необхідно було б, щоб від компанії до її іноземних контрагентів переходило право використовувати комерційне найменування компанії, про що між сторонами домовленості не було. Тому юристи IPStyle розробили стратегію укладення двох договорів — ліцензійного договору та договору про надання послуг, предмети яких охоплювали передачу невиключних майнових прав на об’єкти авторського права і передачу досвіду.

Так, в першу чергу юристи IPStyle допомогли визначити сукупність об’єктів авторського права у компанії, право на використання яких надалі підлягало передачі закордонним контрагентам. Крім того, складність подальшої підготовки ліцензійного договору залежала від специфіки визначених об’єктів. Зокрема, об’єктами авторського права в даному випадку були визначені навчальні матеріали, методики, плани проведення уроків, тези доповідей на кожен урок, шаблони проведення навчальних заходів, вправ, аудіовізуальні твори і відеограми тощо. Усі перелічені об’єкти (твори) були оригінально створеними і підлягали окремій правовій охороні авторським правом і у той же час — формували єдиний комплексний об’єкт — навчальну програму. Тому, при розробці   ліцензійного договору про передачу невиключних майнових прав на використання об’єктів авторського права, у розділі про права і обов’язки сторін перелік способів використання вказаних об’єктів формувався з урахуванням особливості кожного об’єкта окремо, аби не пропустити можливий порядок використання кожного з них, так само як і разом у їх сукупності.

Далі, одночасно на виконання ліцензійного договору і передачі досвіду компанії до її іноземних контрагентів юристи IPStyle розробили договір про надання консультаційних послуг у сфері викладацької діяльності. Згідно положень договору встановлювався вичерпний перелік послуг, їх періодичність і порядок надання зі сторони компанії для навчання і передачі досвіду працівникам фірм-контрагентів щодо правильного застосування навчальної програми на практиці. З цією ж метою згідно договору компанія надавала контрагентам бренд-бук (певне керівництво з ведення викладацької діяльності). В цьому ж договорі було передбачене право компанії перевіряти своїх контрагентів на предмет виконання консультацій і порад компанії.

Таким чином, юристи  IPStyle допомогли компанії забезпечити надійний перехід невиключного права на використання її авторської навчальної програми, так само як і досвіду ведення викладацької діяльності, що безперечно сприятиме у майбутньому надійному веденню прогресивних, стабільних бізнес-відносин у міжнародному просторі.