Неправомірне використання позначення або копіювання зовнішнього вигляду продукції

Дуже часто нечесні конкуренти щоб зекономити ресурси на рекламі, побудові доброї репутації, хитрують та використовують чужі ідеї для назв та оформлення зовнішнього вигляду власної аналогічної продукції.

Копіювання позначень та зовнішнього вигляду упакування більш успішних (відоміших) конкурентів здійснюється, саме з метою змішування продукції двох суб’єктів господарювання. Тобто, коли споживач бачить на полиці магазину товар у знайомій  упаковці, він може помилково сприйняти товар за вже знайому йому продукцію іншого виробника.

Безперечно, така діяльність вважається недобросовісною конкуренцією, та підпадає під кваліфікацію порушення передбаченого у ст. 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції». Відповідно до законодавства України, зокрема і вказаної статті забороняється неправомірне використання імені, комерційного (фірмового) найменування,  торговельної марки, рекламних  матеріалів, оформлення упаковки товарів і періодичних видань, інших позначень без дозволу (згоди) суб’єкта господарювання, який раніше почав використовувати їх або схожі на них позначення у господарській діяльності, що призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб’єкта господарювання.

Як показує практика, ігнорування таких недобросовісних конкурентів може завдати великої шкоди бізнесу чесного виробника: а) знижуються об’єми продажу оригінальної продукції; б) у зв’язку із, зазвичай, гіршою якістю продукцією нечесного конкурента завдається шкода репутації чесного виробника.

Проте, непоодинокими є випадки, коли виробники без достатніх правових підстав звинувачують конкурентів в описаному порушенні. Наприклад, не завжди особа, яка є власником прав на зареєстроване упакування товару має право забороняти конкуренту використовувати такий же дизайн.

Для ефективної боротьби із нечесною діяльністю у вигляді неправомірного використання чужих позначень та копіювання зовнішнього вигляду продукції рекомендовано якнайшвидше звернутися до фахівців у сфері захисту від недобросовісної конкуренції.

У справах щодо неправомірного використання чужих позначень та копіювання зовнішнього вигляду продукції спеціалісти компанії IPStyle надають наступні послуги:

  • попередня оцінка ризику встановлення наявності (відсутності) порушення недобросовісної конкуренції шляхом неправомірного використання чужих позначень (копіювання зовнішнього вигляду чужої упаковки, тощо) на підставі матеріалів клієнта;
  • правова консультація та розробка стратегії дій у справах щодо неправомірного використання позначення (копіювання зовнішнього вигляду  упаковки тощо);
  • розробка та реалізація правового механізму щодо припинення порушення у вигляді неправомірного використання чужого позначення (копіювання зовнішнього вигляду упаковки тощо):
    • мирне вирішення конфлікту: ведення переговорів, направлення листа-претензії з вимогою припинення порушення прав, медіація;
    • підготовка, подача заяви про захист прав в Антимонопольний комітет України та подальше представництво інтересів заявника в Антимонопольному комітеті України; оскарження рішень Антимонопольного комітету України у судовому порядку;
    • підготовка та звернення до суду із позовом щодо захисту прав суб’єкта господарювання, відносно діяльності якого ведеться недобросовісна конкуренція, відшкодування шкоди завданої недобросовісною конкуренцією, представництво інтересів суб’єкта господарювання у суді;
  • підготовка правової позиції та представництво відповідача у справах щодо припинення неправомірного використання чужого позначення (копіювання зовнішнього вигляду упаковки тощо).