Дискредитація конкурента

Одним із доволі неприємних та неетичних видів недобросовісної конкуренції є дискредитація конкурента. Під дискредитацією конкурента слід розуміти поширення у будь-якій формі неправдивих, неточних або неповних відомостей, пов’язаних з особою чи діяльністю суб’єкта господарювання, у тому числі щодо його товарів, які завдали або могли завдати шкоди діловій репутації суб’єкта господарювання. Наприклад, дискредитацією конкурента вважаються такі дії як: розсилання клієнтам конкурента інформації про неправдиві факти, що негативно характеризують конкурента, публікація в засобах масової інформації (в тому числі в мережі інтернет, соціальних мережах) непідтверджених відомостей щодо конкурентів, які в результаті завдають шкоду такому конкуренту тощо.

Щоб притягнути до відповідальності конкурента за дискредитацію найскладнішим виявляються наступні моменти а) доведення того, що саме відповідач вчинив порушення, адже доволі часто поширення дискердитаційних відомостей відбувається анонімно, через різноманітні ресурси чи посередників; б) доведення завдання або можливості завдання шкоди діловій репутації заявника.

Говорячи про дискредитацію, варто згадати, що можлива ситуація, коли особа ненавмисно або ж несвідомо поширила таку дискредитаційну інформацію. Так, наприклад, особа, може поширювати непідтверджену та неправдиву інформацію про конкурента не з ціллю погіршення ділової репутації конкурента, а саме з метою захисту власних прав.

Щоб належним чином захистити власну репутацію від дискредитації конкурентами, або ж щоб захиститися від безпідставних обвинувачень рекомендовано звернутися за професійних захистом до фахівців.

Спеціалісти компанії IPStyle пропонують наступні послуги правової допомоги у справах про дискредитацію:

  • аналіз наданих клієнтом матеріалів та надання попередньої оцінки щодо можливості визнання наданої інформації дискредитаційною;
  • надання правової консультації та розробка стратегії дій у справах щодо порушень у вигляді дискредитації суб’єктів господарювання;
  • розробка та реалізація правового механізму щодо припинення порушення у вигляді дискредитації суб’єкта господарювання:
    • мирне вирішення конфлікту: ведення переговорів, направлення листа-претензії з вимогою припинення порушення прав, медіація;
    • підготовка, подання заяви про захист прав в Антимонопольний комітет України та подальше представництво інтересів заявника в Антимонопольному комітеті України; оскарження рішень Антимонопольного комітету України у судовому порядку;
    • підготовка та звернення до суду із позовом щодо захисту прав суб’єкта господарювання, відносно якого здійснюється дискредитація представництво інтересів суб’єкта господарювання у суді;
  • підготовка правової позиції та представництво відповідача у справах про дисркедитацію.