Порівняльна реклама

Відповідно до законодавства, на території України забороняється порівняльна реклама. Більш того, порівняльна реклама — це різновид недобросовісної конкуренції, за який, як і за інші дії недобросовісної конкуренції передбачено штраф у розмірі до п’яти  відсотків доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) суб’єкта господарювання за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

За своїм значенням порівняльна реклама — це реклама,  яка  містить  порівняння  з іншими особами та/або товарами іншої особи. Наприклад, відділенням Антимонопольного комітету було оштрафовано виробника фарби за недобросовісну конкуренцію у вигляд порівняльної реклами. Підставою притягнення до відповідальності став факт поширювання листівок, що містили порівняльну рекламу антикорозійного покриття власного виробництва з продукцією п’яти інших суб’єктів господарювання. Зазначені листівки містили посилання на результати випробувань, опубліковані в одному із журналів, проте інформація із статті не відповідала оригіналу.

Порівняльною рекламою може вважатися критика чужого товару та на цьому фоні  висвітлення якостей власного, так і привласнення позитивної репутації чужого товару (вказівка на те що власний товар, такий же якісний як і відповідний товар конкурента).

Варто також пам’ятати, що питання про відповідальність за поширення порівняльної реклами може підійматися:

 • центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів;
 • Антимонопольним комітетом України.

У справах про введення в оману спеціалісти компанії IPStyle надають наступні послуги:

 • попередня оцінка ризику встановлення наявності (відсутності) порушення недобросовісної конкуренції шляхом введення в оману на підставі матеріалів клієнта;
 • правова консультація та розробка стратегії дій у справах щодо порушень у вигляді введення в оману;
 • розробка та реалізація правового механізму щодо припинення порушення у вигляді введення в оману:
  • мирне вирішення конфлікту: ведення переговорів, направлення листа-претензії з вимогою припинення порушення прав, медіація;
  • підготовка, подача заяви про захист прав в Антимонопольний комітет України та подальше представництво інтересів заявника в Антимонопольному комітеті України; оскарження рішень Антимонопольного комітету України у судовому порядку;
  • підготовка та звернення до суду із позовом щодо захисту прав суб’єкта господарювання, відносно діяльності якого ведеться недобросовісна конкуренція, відшкодування шкоди завданої недобросовісною конкуренцією, представництво інтересів суб’єкта господарювання у суді;
 • підготовка правової позиції та представництво відповідача у справах про припинення порушення у вигляді введення в оману.