Програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом

Відкритий вихідний код (від англ. «open sourse») є собливим вихідним кодом програмного забезпечення (далі ПЗ)  і за певних умов може вільно використовуватися, поширюватися і модифікуватися третіми особами. Такими умовами є положення вільних ліцензій, що відрізняються один від одного «рівнем» обмеження щодо порядку використання відкритого вихідного коду. Однією з таких ліцензій є загальна вільна ліцензія GNU. Згідно з GNU будь-хто може вільно і безкоштовно використовувати, змінювати і поширювати ПЗ, що надається відповідно до її умов. Ліцензію GNU і ряд схожих ліцензій називають копілефтними ( “авторське ліво”). Простіше кажучи, розробник, який використовував при створенні свого продукту вихідний код або певну частину програмного забезпечення за умовами ліцензії GNU зобов’язується надавати своє програмне забезпечення в користування кому-небудь на умовах, які визначені цією ліцензією.

Однак не всі вільні ліцензії мають аналогічний правовий режим. Зокрема, деякі з них передбачають вільне використання ПЗ або його складової, але не забороняють можливості подальшого поширення (ліцензування) ПЗ на умовах, які будуть визначені розробником нового продукту. Наприклад, напікопілефтною є версія ліцензії MPL (Mozil Public License). За умовами даної ліцензії копілефтною «стає» лише та частина розробленого ПЗ, яка безпосередньо містить частину ПЗ, використаного за ліцензією MPL або його модифікацією. Залишок ПЗ в подальшому використовується на розсуд розробника нового продукту. Тобто правовий режим продукту розроблений на базі ПЗ за ліцензією MPL можна «розділити» на файли, що містять частину/модифікацію ПЗ MPL і надалі використовуються відповідно до її умов, і файли, які його містять може використовуватися за іншими умовами, які визначаються розробниками.

Деякі вільні ліцензії взагалі не встановлюють особливих умов подальшого використання продукту, створеного на базі ПЗ, яке розповсюджується за її умовами (ліцензія МІТ).

Вільні ліцензії, які дозволяють розробникам створювати власне ПЗ з використанням відкритого вхідного коду, в будь-якому випадку містять мінімальні вимоги, яких повинні дотримуватися розробники. Залежно від ліцензії такі вимоги істотно відрізняються, проте серед основних варто відзначити вимоги про надання авторства, обмеження гарантій і відповідальності за таке використання, вказівка частини тексту вільних ліцензій тощо.

Особливої уваги заслуговує також питання авторства розробників ПЗ, що використовує відкритий код вільної ліцензії. Межі та особливості придбання правової охорони і авторського права на програмне забезпечення з використаним відкритим кодом також встановлюються виходячи з умов відповідної ліцензії. Таким чином, при використанні відкритого вихідного коду перед розробниками виникає цілий ряд питань щодо:

  • авторства на програмні продукти, створені з використанням відкритого коду;
  • правомірності використання відкритого коду на умовах вільних ліцензій при розробці нових програмних продуктів і подальшої реалізації останніх;
  • запобігання порушенню прав розробників їхніми власними діями;
  • та інші.

До того ж варто пам’ятати, що за недотримання розробниками вимог вільних ліцензій, їх дії можуть бути визнані порушенням прав авторів таких кодів. В результаті, розробники несуть відповідальність, встановлену законом.

Фахівці компанії IPStyle, маючи спеціальні знання і практику щодо використання відкритих кодів, надають широкий спектр послуг, а саме:

  • аналіз вільних ліцензій на використання ПЗ, визначення основних вимог, яких необхідно дотримуватися розробникам;
  • консультація та допомога в оформленні супровідної документації та файлів ПЗ з урахуванням вимог вільних ліцензій;
  • розробка ліцензійних договорів і договорів поставки ПЗ, розробленого з використанням відкритих кодів за вільними ліцензіями, з урахуванням положень останніх;
  • аналіз і визначення можливостей отримання правової охорони авторського права на ПЗ, розробленого з використанням відкритих кодів за вільними ліцензіями;
  • супровід реєстрації авторського права на ПЗ, розробленого з використанням відкритих кодів за вільними ліцензіями.

Використання відкритих вихідних кодів на умовах вільних ліцензій має специфічний правовий режим. Для того, щоб уникнути небажаних обмежень при реалізації ваших розробок, потрібно проаналізувати становище вільних ліцензій ще на початку планування такої діяльності. Тільки детальний аналіз допоможе підібрати ті матеріали, які будуть мати  оптимальні правові умови подальшого використання, і, по можливості, не вплинуть на обсяг правової охорони вашої програмної продукції.