Процедура «Takedown Notice»

Всесвітня мережа Інтернет є не тільки засобом швидкого обміну інформацією, а й популярним місцем для порушення прав авторів та суб’єктів суміжних прав (виконавців, виробників відеограм, організацій мовлення).

Як відомо, Україна є однією із країн-лідерів за рівнем порушень прав інтелектуальної власності у мережі Інтернет. Саме тому, для покращення боротьби з інтернет-піратами з минулого року в Україні запроваджена процедура з блокування незаконного контенту за процедурою  notice-and-takedown.

Зазначена процедура може застосовуватися при порушенні прав на такі об’єкти:

 • аудіовізуальні, музичні твори;
 • комп’ютерні програми;
 • відеограми, фонограми;
 • передачі (програми) організацій мовлення.

Якщо ви виявили у мережі Інтернет об’єкти, правовласником яких є саме ви, проте згоду на їх розміщення не надавали, з’являється підстава для направлення порушнику заяви (takedown notice) про припинення неправомірних дій*.

Як працює процедура notice-and-takedown

Законодавством передбачено, що подання заяви (takedown notice) про припинення неправомірних дій обов’язково направляється порушнику через представника (адвоката). Порушником ваших прав виступатиме постачальник послуг хостингу чи власник веб-сайту/веб-сторінки, де розміщений неправомірний контент.

Протягом двох днів з моменту звернення порушник зобов’язаний унеможливити доступ до об’єктів авторського права/суміжних прав, відносно яких подано заяву, та надати заявнику інформацію про вжиті заходи.

Порушник також може бути притягнутий до адміністративної відповідальності у випадку, якщо він:

 • відмовляється виконувати законні вимоги щодо унеможливлення доступу користувачів мережі Інтернет до об’єктів авторського права і/або суміжних прав;
 • не надав або несвоєчасно надав відповідь на заяву;
 • навів недостовірні відомості у відповіді на заяву;
 • не розмістив на власних веб-сайтах, в публічних базах даних записів про доменні імена (WHOIS) достовірної інформації про себе.

Якщо виникла ситуація, за якої заяву (takedown notice) направлено вам — ваші права на використання інформації в мережі Інтернет також можуть бути захищені у випадку, якщо:

 • звинувачення, направлене вам, є необґрунтованим, тобто якщо інформація вами використовується правомірно;
 • заява про припинення порушення оформлена з порушенням вимог законодавства.

Спеціалісти IPStyle у сфері захисту авторських прав у мережі Інтернет надають такі послуги:

 • юридичний супровід процедури takedown notice;
 • підготовка та направлення заяви (takedown notice) про припинення порушення авторського права/суміжних прав, обґрунтованої відповіді на заяву (takedown notice);
 • юридичний супровід ведення переговорів із опонентом за процедурою takedown notice;
 • юридичний супровід судового розгляду спору, включаючи підготовку процесуальних документів та представлення інтересів у суді, у випадку:
  • відсутності відповіді на заяву (takedown notice);
  • отримання необґрунтованої відмови від блокування неправомірного контенту;
  • надання недостовірної інформації у відповіді на заяву (takedown notice),
  • отримання необґрунтованої заяви (takedown notice) про припинення порушення авторського права/суміжних прав.

Результативність процедури takedown-notice залежатиме від швидкості реакції на дії правопорушника та підготовки відповідних документів. Захистити свої права в мережі Інтернет вже за 48 годин, обмеживши доступ до веб-сайту чи веб-сторінки із неправомірним контентом —  реально, втім, головне — не зволікати.

* Окрім зазначеної процедури правовласник може скористатися досудовим/судовим порядком вирішення спору