Зі співробітниками і підрядниками

На промислових підприємствах, в ІТ-компаніях чи творчих організаціях співробітники часто займаються створенням нових продуктів у сфері інтелектуальної власності — дизайнів, комп’ютерних програм, винаходів, творів літератури та інших об’єктів (службові об’єкти права інтелектуальної власності). Та ж ситуація може мати місце при виконанні договорів підряду. Задля уникнення в подальшому спорів щодо належності прав інтелектуальної власності на відповідні розробки, у договорах із вашим працівником/підрядником необхідно приділяти увагу не тільки власне виконанню трудових обов’язків/виконанню робіт, а й врегулюванню прав інтелектуальної власності.

Варто відмітити, що конфлікти між роботодавцями і працівниками щодо належності прав інтелектуальної власності на службові об’єкти виникають доволі часто. Цьому не в останню чергу сприяє колізійне законодавче регулювання їх правового режиму і неоднозначної судової практики розгляду такої категорії справ. Наприклад, за Цивільним Кодексом України майнові права інтелектуальної власності на об’єкт, створений у зв’язку з виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив цей об’єкт, та юридичній або фізичній особі, де або у якої він працює, спільно, якщо інше не встановлено договором.

Проте відповідно до спеціального законодавства (Закон України “Про авторське право і суміжні права”, Закон України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, Закон України “Про охорону прав на промислові зразки”) майнові права на службові об’єкти належать роботодавцю. Крім того, у зв’язку із набранням чинності Угоди про асоціацію України та ЄС з 1 вересня 2017 року, передбачається застосування нової норми щодо права власності на комп’ютерні програми, зокрема, якщо комп’ютерна програма створюється найманим працівником на виконання своїх трудових обов’язків або відповідно до вказівок роботодавця, то роботодавцю належать усі виключні майнові права на створену таким чином комп’ютерну програму, якщо інше не передбачено контрактом.

Також роботодавцям варто пам’ятати, що працівник одночасно є їх потенційним конкурентом. Останній може недобросовісно використовувати технічні і фінансові можливості надані йому роботодавцем і скористатися  ними на власну користь і:

 • не сповістити роботодавця про розробку об’єкта інтелектуальної власності;
 • отримати охоронні документи (патенти, авторські свідоцтва) самостійно на своє ім’я;
 • передати розроблений об’єкт іншим особам, у тому числі конкурентам, або пізніше заснувати власну компанію та використовувати об’єкт у своїй діяльності;
 • оспорювати належність майнових прав на службові об’єкти у суді, тощо.

Задля зменшення ризику виникнення спору між сторонами щодо належності майнових прав на об’єкт, створений в процесі виконання трудового договору чи договору підряду, найкращим правовим інструментом регулювання відносин між сторонами стане договір щодо прав на створювані об’єкти права інтелектуальної власності.

Крім того, при необхідності, положення, що регулюють права та обов’язки працівника щодо створення об’єкта інтелектуальної власності, можуть бути також включені у:

 • посадові інструкції;
 • письмові доручення на розробку об’єкта інтелектуальної власності;
 • договорах про нерозголошення конфіденційної інформації (NDA);
 • договорах про неконкуренцію (NCA)*;
 • інших нормативних документах компанії.

Спеціалісти компанії IPStyle нададуть весь перелік послуг для захисту прав інтелектуальної власності роботодавця/замовника:

 • аналіз і розробка договорів із працівниками щодо прав на створювані комп’ютерні програми, бази даних, рекламні тексти та слогани, фотографії, контент і дизайн сайту, аудіо- та відеоролики, службові винаходи або корисні моделі, а також інші об’єкти;
 • аналіз і розробка договорів з підрядниками щодо прав на створювані об’єкти права інтелектуальної власності на замовлення, зокрема, договорів з розробниками програмного забезпечення, сайтів, мобільних додатків, з дизайнерами, з копірайтерами, з рекламними агентствами;
 • аналіз і розробка договорів з науковими, навчальними закладами, лабораторіями на проведення досліджень;
 • аналіз і розробка договорів про рівень якості послуг – SLA (Service Level Agreement);
 • розробка положень трудового договору, що стосуються прав та обов’язків працівника і роботодавця у сфері права інтелектуальної власності на службові об’єкти; шаблонів доручень на створення службового об’єкта; положень посадових інструкцій, договорів про нерозголошення конфіденційної інформації (NDA), договорів про неконкуренцію (NCA) щодо прав та обов’язків у  сфері права інтелектуальної власності на службові об’єкти;
 • аналіз факту порушення працівником чи підрядником прав інтелектуальної власності роботодавця/замовника, підбір оптимальної стратегії захисту, а також підготовка позовної заяви і представлення інтересів у суді у випадку порушення працівником чи підрядником прав інтелектуальної власності роботодавця/замовника.

Варто пам’ятати, що при виконанні договору із співробітником або підрядником, відбувається відчуження виключного права на створений об’єкт інтелектуальної власності, тому неточності, допущені при оформленні вищезазначених договорів, можуть в подальшому мати негативні наслідки для вашої компанії як от обвинувачення у порушенні прав інтелектуальної власності працівників/підрядників, оспорення авторства, чинності патентів і т.д.

* – хоча українське законодавство не передбачає можливість укладення договору про неконкуренцію, його укладення можливе, якщо це дозволяє законодавство країни роботодавця.