Договори про співіснування торговельних марок

Договір про співіснування торговельних марок (сo-existence agreement) є угодою двох сторін, що використовують схожі позначення для споріднених товарів та/або послуг. Даний договір є ніби примиренням чи погодженням двох сторін щодо паралельного існування схожих знаків для товарів і послуг (торговельних марок), що їм належать.

Зокрема, при проведенні експертизи в процесі реєстрації заявленого позначення, останньому може бути протипоставлена схожа торговельна марка, зареєстрована для споріднених товарів чи послуг. У цьому випадку, задля зменшення ризику винесення відмови в реєстрації такого позначення, можна провести переговори із власником протиставленої торговельної марки та у разі досягнення згоди — укласти договір про співіснування торговельних марок. Такою угодою власник заявленого позначення та власник протиставленої торговельної марки затвердять згоду обох сторін на реєстрацію та/чи використання їх торговельних марок, що схожі між собою до ступеня змішування у відношенні до аналогічних/однорідних товарів чи послуг.

В цьому договорі має бути досягнута згода щодо основних умов використання торговельних марок, зокрема, передбачено право на реєстрацію певного позначення в якості торговельної марки на визначеній ними території для відповідних товарів і/або послуг. Уклавши договір, сторони гарантуватимуть, що не будуть перешкоджати  реєстрації (територіальному розширенню, у випадку реєстрації позначення за Мадридською системою) та/або використанню торговельної марки іншій стороні.  Результатом підписання цього договору має стати закріплення “межі” переліку товарів і/або послуг, заявлених до реєстрації для відповідного позначення, виготовлення товарів і/або надання послуг за відповідними торговельними марками кожною зі сторін, види можливих порушень прав, відповідальності тощо.

Спеціалісти компанії IPStyle мають успішний досвід в договірній роботі в сфері інтелектуальної власності та надають такі послуги:

  • проведення переговорів із власником протиставленої торговельної марки щодо укладення договору про співіснування торговельних марок;
  • аналіз і розробка договору про співіснування торговельних марок з урахуванням специфіки вашої діяльності та діяльності власника протиставленої торговельної марки.

Правильна розробка такого договору є надзвичайно важливою процедурою, адже будь-яка неточність чи двояке трактування положень укладеного договору може призвести до небажаних наслідків. Фахівці нашої компанії допоможуть вам досягти консенсусу у врегулюванні спірних моментів з опонентом, підготують індивідуальний договір, який буде максимально відповідати вашим побажанням і враховувати всі можливі майбутні ризики.