Договори в сфері інтелектуальної власності

Укладення і здійснення господарської діяльності на основі договорів є важливим механізмом для ведення бізнесу і регулювання відносин між контрагентами, у тому числі у сфері права інтелектуальної власності.

Сторонами договору можуть бути дві чи більше осіб, для прикладу, власник торговельної марки та особа, яка отримує право її використовувати (ліцензіат) або замовник і група винахідників/авторів. Для задоволення потреб кожної із сторін, зменшення ризиків, що можуть настати у порядку виконання, розірвання чи припинення дії договору, останній має містити повний перелік необхідних положень: регулювання прав та обов’язків сторін, предмету і ціни договору, відповідальності за порушення договірних зобов’язань, тощо. Зрештою, до викладення змісту договору варто підходити сумлінно з огляду на можливість вчинення контрагентом неправомірних дій, що за наявності “прогалин” договірного регулювання може зменшити обсяг відшкодування, що має отримати потерпіла сторона.

У сфері інтелектуальної власності  найрозповсюдженішими є такі види договорів:

  • ліцензійні договори;
  • договори про передачу виключних майнових прав;
  • договори з працівниками та підрядниками;
  • договори з інвесторами, партнерами і клієнтами;
  • договори в сфері франчайзингу;
  • договори між авторами, винахідниками, заявниками;
  • договори про співіснування торговельних марок (co-existence agreements).

Фахівці компанії IPStyle можуть надати вам такі послуги щодо складення договорів у сфері інтелектуальної власності:

  • розробка індивідуальних договорів з урахуванням специфіки вашої діяльності, виду і особливостей об’єкту інтелектуальної власності, вимог законодавства і правозастосовчої практики;
  • юридичний аналіз вже укладених договорів на відповідність чинному законодавству, правозастосовчої практики, виявлення ризиків, які можуть виникнуть при виконанні укладених договорів, розробка стратегії щодо нівелювання всіх виявлених ризиків (послуга Due dilligence, DueD).

Важко переоцінити роль договорів у сфері інтелектуальної власності. Фахівці компанії IPStyle допоможуть вам досягти консенсусу у врегулюванні спірних моментів з контрагентом та підготувати договір, який буде максимально відповідати вашим побажанням, мінімізуючи всі потенційні ризики.


Зі співробітниками і підрядниками
З інвесторами, партнерами, клієнтами
З авторами, винахідниками, заявниками
Франчайзі та франчайзерам
Власникам сайтів, онлайн-сервісів
Договори про співіснування торговельних марок