Реєстрація авторського права в Україні

Термін охорони майнових авторських прав в Україні становить все життя автора та 70 років після його смерті. Немайнові права автора охороняються безстроково.

Об’єктами авторського права є літературні, художні, музичні твори, виступи, картини, фільми, фотографії, комп’ютерні програми, бази даних, твори архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва, прикладного мистецтва, карти, креслення, збірники творів та інші об’єкти. Перелік об’єктів авторського права не є вичерпним. Авторське право не поширюється на ідеї, процеси, методи діяльності або математичні концепції як такі.

Власниками майнових авторських прав можуть виступати як фізичні, так і юридичні особи, резиденти та нерезиденти України.

Для виникнення і здійснення авторського права в Україні не вимагається реєстрація твору чи будь-яке інше спеціальне його оформлення, а також виконання будь-яких інших формальностей. Однак, авторське право на твір можна зареєструвати за бажанням особи шляхом звернення до компетентного органу державної влади, подавши відповідну заявку. Законодавством передбачені два види реєстрації:

  • реєстрація авторського права на твір;
  • реєстрація авторського права на службовий твір.

Додатково може бути зареєстрований авторський договір.

Фахівці нашої компанії допоможуть обрати для вас оптимальний спосіб охорони об’єктів авторського права, зареєструвати відповідні права в Україні та захистити в подальшому порушені права на твір.


Реєстрація авторських прав в Україні:

Юридичні послуги для фізичних осіб — 2 500 грн.
Юридичні послуги для юридичних осіб — 3 500 грн.
Збори для фізичних осіб — 255 грн.
Збори для юридичних осіб — 510 грн.
Строк — 2-2,5 міс.

Пошук відомостей в офіційному бюлетені «Авторське право і суміжні права» щодо об’єкта/автора реєстрації авторського права:

Вартість — 600 грн.
Строк — 7 робочих днів.

Реєстрація авторського договору:

Вартість юридичних послуг — 3 500 грн.
Державний збір для фізичних осіб — 510 грн.
Державний збір для юридичних осіб — 1020 грн.
Строки — 2-2,5 міс.