Консультації у сфері авторського права

Охорона та захист авторських прав найбільш поширена серед представників творчих професій — музикантів, письменників, художників, архітекторів, фотографів, сценаристів, а також, через бурхливий розвиток IT-індустрії, і серед програмістів.

Створення програмного забезпечення — це творча інтелектуальна праця особи, а інколи і цілого колективу, яка базується на комплексі прийнятих рішень та розроблених алгоритмів, потребує значних зусиль та довготривалих часових затрат. Його реєстрація не є обов’язковою. Однак, практика показує, що питання авторства комп’ютерних програм є доволі актуальним.

Згідно з законодавством України комп’ютерна програма — це набір інструкцій у вигляді слів, цифр, коду, схем, символів тощо, виражених у формі, здатної зчитуватися комп’ютером, які приводять його у дію для досягнення певної мети або результату. Це поняття охоплює як операційні системи, так і прикладні програми. Авторським правом охороняється лише форма програмного забезпечення, тобто код, проте не її зміст чи графічний інтерфейс.

У зв’язку з поширенням випадків викрадення програмних кодів для створення нових програм чи переробка вже існуючих, перед IT-спеціалістами гостро постає питання щодо охорони своїх авторських прав.

Також останнім часом набувають широкого використання електронні бази даних, адже вони є зручним інструментом не лише для систематизації та зберігання необхідної інформації, але й для її пошуку. Для низки компаній бази даних — основа ведення бізнесу, тому їх правова охорона розцінюється як одне із найбільш пріоритетних та стратегічних завдань таких суб’єктів.

Підбір та функціональне розміщення інформації в базі даних є досить складним процесом, який потребує суттєвих часових затрат та залучення значної кількості робочих кадрів. Водночас, із розвитком мережі Інтернет дедалі частішими стали випадки незаконного відтворення і копіювання інформації з баз даних без попередньої на це згоди автора чи правовласника. Таким чином, захист прав на бази даних як об’єкту авторського права, тісно переплітається із захистом персональних даних та конфіденційної інформації, використаних у таких базах.

Окремою специфікою в частині правової охорони наділені також твори архітектури, які є результатом спорудження будівель і створення ландшафтних дизайнів. Такі об’єкти авторського права можуть бути захищені як у формі готової спроектованої будівлі, так і у формі проектної документації (ескізи, креслення, моделі, плани тощо). Однак, якщо мова ведеться стосовно проектної документації, то лише її творча частина, яка містить архітектурне рішення, підлягає правовій охороні.

Юристи компанії IPStyle нададуть вам такі послуги:

  • підготують висновки на основі міжнародного та національного законодавства і судової практики щодо охорони авторських прав на об’єкти авторського права, в тому числі нестандартні;
  • проведуть аналіз щодо відповідності об’єкта авторського права умовам правової охорони;
  • проведуть аналіз щодо можливості реєстрації нестандартних об’єктів авторського права;
  • проконсультують щодо охорони та захисту портфоліо об’єктів авторського права;
  • нададуть консультації щодо розмежування об’єктів авторського права та суміжних прав;
  • розроблять оптимальну стратегію подальшого захисту нестандартних об’єктів авторського права.


Надання юридичних консультацій у сфері авторського права — 1200 грн/година.