Авторське право

Авторське право виникає з моменту створення твору  в результаті інтелектуальної творчої діяльності автора.

Оскільки чимало творів, що охороняються авторським правом, нерідко використовуються за межами національних кордонів, склалася так звана система міжнародної охорони авторських прав, основу якої складають Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів (9 вересня 1886 року) і Всесвітня (Женевська) конвенція про авторське право (6 вересня 1952 року).

Автором твору завжди виступає фізична особа, тоді як власником майнових авторських прав можуть бути також і юридичні особи.

Усі авторські права поділяються на:

 • особисті немайнові права, які належать виключно автору твору і не можуть відчужуватися чи передаватися третім особам. До таких прав відносять:

1) право на визнання людини автором твору;

2) право перешкоджати будь-якому посяганню на право авторства, здатному завдати шкоди честі чи репутації автора;

3) право використовувати або дозволяти використовувати твір під справжнім ім’ям автора, псевдонімом або без зазначення імені (анонімно);

4) право на недоторканність твору.

Немайнові права автора охороняються безстроково.

 • майнові права, які можуть належати як автору, так і третім особам, які безпосередньо не брали участі при створенні твору. Такими правами є:

1) право на використання твору;

2) право дозволяти використання твору;

3) право перешкоджати неправомірному використанню твору, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Термін охорони майнових авторських прав, згідно з Бернською конвенцією, становить все життя автора та 50 років після його смерті. За законодавством окремих країн такі строки можуть відрізнятись, зокрема, в Україні вони сягають 70 років після смерті автора.

Об’єктами авторського права в більшості країн можуть бути твори в галузі літератури, науки і мистецтва, наприклад: книги, брошури та інші письмові твори, лекції, звертання, проповіді та інші подібного роду твори; драматичні і музично-драматичні твори; хореографічні твори і пантоміми, музичні твори з текстом або без тексту; кінематографічні твори; малюнки, твори живопису, архітектури, скульптури, графіки і літографії; фотографічні твори; твори прикладного мистецтва; ілюстрації, географічні карти, плани, ескізи і пластичні твори, що відносяться до географії, топографії, архітектури або наукам.

Авторське право не обмежене територіально і його дія поширюється майже на всі країни світу з моменту створення твору.

Хоча реєстрація авторського права і не є обов’язковою, проте вона надає вам ряд переваг, серед яких:

 • реєстрація є доказом того, що на певну дату ви заявили про свої права;
 • вона полегшує процес доведення авторства при спорах, зокрема, в суді;
 • реєстрація спрощує процес переоформлення авторського права у спадок;
 • дозволяє передати на баланс підприємства об’єкт авторського права;
 • допомагає підтвердити приналежність вам авторських прав на твір, коли порушення мало місце в мережі Інтернет, як у випадку коли порушують ваші права, так і тоді, коли у порушенні авторських прав обвинувачують вас.

Згідно з нормами міжнародного законодавства охорона авторського права в одній країні автоматично поширюється практично на усі країни світу. Не дивлячись на це, в деяких випадках необхідна реєстрація авторського права за кордоном, наприклад в США. До того ж, реєстрація авторського права в державних органах тієї країни, в яких ви ведете бізнес, значно спрощує процес доведення свого авторства в цій країні.

Спеціалісти компанії можуть запропонувати широкий спектр послуг у сфері  авторського права, зокрема:

 • нададуть правову консультацію щодо охорони авторського права;
 • допоможуть розмежувати об’єкти авторського права та суміжних прав і запропонують оптимальні способи їх правової охорони;
 • підготують і подадуть документи для реєстрації авторського права в Україні та за її межами і супроводжуватимуть процес реєстрації;
 • підготують і подадуть документи для реєстрації авторського права на службовий твір в Україні і супроводжуватимуть процес реєстрації;
 • підготують і подадуть документи для реєстрації авторського договору в Україні та за її межами і супроводжуватимуть процес реєстрації;
 • підготують і подадуть документи для видачі дубліката свідоцтва про державну реєстрацію авторського права, внесення змін до Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір або виправлення очевидних помилок, допущених в поданій заявці;
 • проведуть пошук відомостей в офіційному бюлетені “Авторське право і суміжні права” щодо об’єкта/суб’єкта реєстрації авторського права.

Детальніше про особливості реєстрації авторського права на комп’ютерну програму.


Консультації у сфері авторського права
Реєстрація авторського права в Україні
Реєстрація авторського права в США