Політика конфіденційності та захисту персональних даних

2020-04-27

Політика конфіденційності та захисту персональних даних (далі — Політика), зазначена нижче, надається компанією IPStyle з метою ознайомлення та прийняття її положень кожним відвідувачем сайту https://ipstyle.ua та застосовується до відносин між компанією IPStyle та будь-якою особою, яка є замовником послуг Компанії IPStyle та / або користувачем Сервісу IPStyle online.

Компанія IPStyle відповідально ставиться до обов’язку належного використання та охорони інформації та персональних даних, отриманих від третіх осіб та вживає всі необхідні заходи щодо забезпечення відповідного захисту.

 

ВИЗНАЧЕННЯ

Компанія IPStyle — ТОВ «Айпістайл», ТОВ «Патентно-юридична компанія «Айпістайл», Адвокатське об’єднання «Айпістайл», що спеціалізуються на наданні послуг у сфері права інтелектуальної власності.

Послуги — послуги у сфері права інтелектуальної власності (IP), зокрема, але не виключно, пов’язані із набуттям Користувачем правової охорони у IP сфері щодо торговельних марок, винаходів, корисних моделей, промислових зразків, об’єктів авторського права тощо (IP об’єкти) в Україні та інших країнах; пов’язані із консультуванням спеціалістами компанії IPStyle щодо можливості охорони ідеї, технічного рішення, дизайну, іншого результату інтелектуальної діяльності Користувача як IP об’єкта; пов’язані з іншими питаннями у IP сфері, зокрема, оформленням договірних відносин щодо використання IP об’єктів (ліцензування, комерційна концесія тощо), захистом порушених прав в IP сфері в судових та інших органах державної влади, у претензійному порядку, на митниці тощо.

Сервіс IPStyle online (Сервіс) — онлайн майданчик, розташований за посиланням http//:online.ipstyle.ua, який спрямовується й керується Компанією та діє з метою пришвидшення та полегшення отримання Користувачем Послуг, передбачених Умовами, а також має такі різновиди: Консультація online, IP огляд ідеї online, Анкета online.

Клієнт — особа (фізична, фізична особа-підприємець, юридична), яка отримувала або отримує Послуги Компанії IPStyle.

Користувач — Клієнт та / або відвідувач сайту https://ipstyle.ua, що має бажання скористатися / користується Сервісом IPStyle online задля замовлення відповідних послуг компанії IPStyle.

Суб’єкт персональних даних — Користувач, який є фізичною особою, персональні дані якого обробляються.

Персональні дані — відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Конфіденційна інформація — сукупність відомостей та інформації, які Користувач надає Компанії IPStyle у зв’язку із використанням Сервісу IPStyle online та / або отриманням платних / безоплатних Послуг від Компанії IPStyle, зокрема:

 • комерційну таємницю, що є інформацією, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому або в певній формі та сукупності її складових не є відомою та легкодоступною для осіб, які зазвичай мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв’язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію;
 • будь-які та всі ідеї, вдосконалення, винаходи, методології, роботи та інші інновації будь-якого характеру, що були винайдені, вигадані, розроблені, здійснені або втілені Користувачем, що їх повідомляє, незалежно від того, чи є вони предметом авторських прав, патенту, торговельної марки, комерційної таємниці або ж мають будь-який інший юридичний захист (включно з такими, як формули, способи, бази даних, механічне та електронне обладнання, електронні блоки, комп’ютерне обладнання та його складові, програмне забезпечення для комп’ютерів і документацію на нього, шифрувальні технології, виробництво, способи рекламування, пакування та маркетингу, маркетингові плани, плани щодо нової продукції, технічні плани тощо).

 

1. РЕЖИМ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ. ГАРАНТІЇ

1.1. У процесі отримання платних / безоплатних Послуг Компанії IPStyle, у тому числі під час використання Сервісу IPStyle online, Користувач має право надати Компанії IPStyle інформацію та відомості, що становлять Конфіденційну інформацію. Така інформація може надаватися як в онлайн режимі, так і на будь-яких носіях або в усній формі.

1.2. Детальний перелік відомостей, що становлять Конфіденційну інформацію, інші, відмінні від зазначених у Політиці, положення щодо використання й забезпечення режиму захисту Конфіденційної інформації, можуть бути погоджені за взаємною згодою Компанії IPStyle та Користувача в письмовій формі.

1.3. Режим конфіденційності передбачає виконання Компанією IPStyle таких обов’язків:

 • обов’язок не розголошувати (передавати) будь-яким чином Конфіденційну інформацію третім особам у випадках, не передбачених Політикою;
 • обов’язок дотримуватися режиму захисту Конфіденційної інформації шляхом забезпечення організаційних, організаційно-технічних, технічних засобів, що обмежують доступ до Конфіденційної інформації третіх осіб, які передбачені законодавством України;
 • обов’язок використовувати Конфіденційну інформацію виключно задля надання відповідних Послуг Користувачу;
 • обов’язок у розумний строк повернути Користувачу або знищити всю або частину Конфіденційної інформації, після надання відповідних Послуг, у випадку отримання Компанією IPStyle письмового запиту від Користувача про таке.

1.4. Компанія IPStyle гарантує, що її працівники зобов’язуються дотримуватися повної конфіденційності, тобто не розголошувати Конфіденційну інформацію третім особам жодним способом і використовувати Конфіденційну інформацію тільки для цілей надання Компанією IPStyle відповідних Послуг Користувачу, умов і результатів надання Послуг, незалежно від того, розкрита така інформація добровільно або іншим чином отримана Компанією IPStyle в результаті надання Послуг Користувачу, поки така інформація не стала публічно доступною за рішенням Користувача.

1.5. У зв’язку із тим, що задля надання Послуг Компанії IPStyle, у деяких випадках, Конфіденційна інформація має бути розкрита третім особам, порядок та причини такого розкриття погоджуються завчасно із Користувачем, зокрема, шляхом електронного листування або іншим прийнятним способом, що може свідчити про конклюдентне надання такої згоди Користувачем (наприклад, надання відповідної інформації або продовження електронного листування Користувачем із Компанією IPStyle у відповідь на запит / електронний лист Компанії IPStyle про необхідність надання такої інформації іноземним патентним повіреним для використання ними в діловодстві в іноземному патентному відомстві) (далі — Погоджене розкриття).

1.6.1. Погоджене розкриття може бути пов’язане із Послугами, що надаються Користувачу і стосуються, зокрема, але не виключно, набуття правової охорони у IP сфері, реалізації прав у IP сфері, захисту прав та законних інтересів в IP сфері як в Україні, так і закордоном, коли Конфіденційна інформація повністю або частково може бути надана третім сторонам, які надають послуги необхідні для діяльності Компанії IPStyle та надання нею Послуг Користувачу, до яких належать:

 • перекладачі, судові експерти та / або спеціалісти, юристи та / або патентні повірені та / або адвокати, у тому числі, що діють у межах юрисдикції інших країн тощо;
 • відомства та інші органи державної влади України та інших країн.

Погоджене розкриття матиме місце, наприклад, у разі необхідності подання патентними повіреними США відповіді на попередню відмову Бюро патентів та Торговельних Марок США в реєстрації торговельної марки Користувача, у разі необхідності замовити висновок судового експерта у сфері інтелектуальної власності в межах судового процесу, для представлення прав та законних інтересів Користувача адвокатом іноземної юрисдикції в органах судової влади іншої країни тощо.

1.6.2. У випадку необхідності Погодженого розкриття Конфіденційної інформації приватним особам (юридичним компаніям, патентним повіреним, адвокатам інших країн тощо), Компанія IPStyle зобов’язується забезпечити надання такої інформації та покладення на таких осіб обов’язків щодо режиму конфіденційності в межах, що обумовлені відповідними Послугами.

1.6.3. У випадку ненадання згоди / висунення заборони Користувачем на Погоджене розкриття Конфіденційної інформації, що зумовлює неможливість надання Послуг Компанією IPStyle, остання не несе жодної відповідальності за ненадання відповідних Послуг, у тому числі, збитки Користувача, що можуть настати у зв’язку із цим.

1.7. Розголошення Конфіденційної інформації без попереднього погодження із Користувачем дозволяється лише у випадках, коли таке розголошення встановлене положеннями законодавства України, зокрема, коли таке розголошення пов’язане з отриманням офіційних дозволів, документів для надання Послуг або виконання вимог законодавства України. Згідно з законодавством України, Конфіденційна інформація не може бути без згоди Користувача розкрита / надана у відповідь на адвокатські запити, запити або вимоги працівників правоохоронних органів та інших органів державної влади або їх посадових осіб, крім тих, що мають прямо передбачені законодавством України відповідні повноваження.

1.8. Компанія IPStyle не несе жодної відповідальності за розголошення Конфіденційної інформації у випадку, якщо таке розголошення сталося з умисних або випадкових дій Користувача або третіх осіб.

1.9. Обов’язки, встановлені цим розділом, діють протягом трьох років із моменту надання Користувачем Компанії IPStyle відповідної Конфіденційної інформації, якщо інше не буде встановлено за взаємною згодою Компанією IPStyle та Користувача в письмовій формі.

1.10. Надання Користувачем Конфіденційної інформації не передбачає передачі жодних прав інтелектуальної власності. Передача Конфіденційної інформації не означає надання права на використання її в цілях, не пов’язаних із наданням платних / безоплатних Послуг Компанією IPStyle.

 

2. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ. НАДАННЯ ЗГОДИ НА ОБРОБКУ. ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ.

2.1. Компанія IPStyle з метою надання Послуг, у тому числі забезпечення можливості використання Користувачем Сервісу IPStyle online згідно з Умовами, може обробляти зазначені в цій Політиці Персональні дані, у випадку, коли Користувач є Суб’єктом персональних даних, на умовах, задля цілей та в порядку, визначених цією Політикою. Компанія IPStyle є володільцем та розпорядником таких Персональних даних.

2.2. Компанія IPStyle обробляє Персональні дані Користувачів із метою забезпечення її діяльності та надання Послуг Користувачам відповідної якості та в належні строки, а саме для таких цілей:

 • надання платних / безоплатних Послуг, забезпечення функціонування Сервісу IPStyle online;
 • покращення клієнтського сервісу (формування клієнтської бази, привітань, надсилання корисної інформації, новин, повідомлень, що стосуються можливого порушення прав інтелектуальної власності Користувача);
 • виконання обов’язків покладених на компанію IPStyle згідно з нормами національного та міжнародного законодавства;
 • працевлаштування;
 • e-mail маркетингу;
 • аналізу трафіку на веб-сайті (за допомогою cookies-файлів) та покращення роботи веб-сайту Компанії IPStyle.

2.3. Компанія IPStyle використовує Персональні дані, ґрунтуючись на згоді Користувача. Така згода може бути надана Користувачем:

 • у письмовому вигляді в договорі, укладеному з Компанією IPStyle про надання Послуг;
 • під час використання Сервісу IPStyle online шляхом проставлення відмітки у відповідному «боксі»;
 • іншим чином, погодженим із Компанією IPStyle.

2.4. До Персональних даних, які збираються, обробляються Компанією IPStyle та щодо яких Користувачі надають згоду в порядку, передбаченому у п. 2.3. Політики, належить така інформація про Користувача:

 • ім’я, прізвище та по батькові;
 • паспортні дані (зокрема, серію, номер паспорту, ким та коли виданий) та / або ідентифікаційний код;
 • дата народження;
 • телефонний номер;
 • адреса електронної пошти;
 • адреса проживання;
 • та інші дані, які Користувачі добровільно надають.

2.5. Користувачі, що є Суб’єктами персональних даних, мають право:

 • знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх Персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження компанії IPStyle;
 • отримувати інформацію про умови надання доступу до Персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються Персональні дані;
 • на доступ до своїх Персональних даних;
 • пред’являти вмотивовану вимогу Компанії IPStyle із запереченням проти обробки своїх Персональних даних;
 • пред’являти вимогу щодо зміни або знищення своїх Персональних даних, шляхом направлення відповідного запиту до Компанії IPStyle через електронну адресу вказану в розділі «Контакти»;
 • внести застереження щодо обмеження права на обробку своїх Персональних даних під час надання згоди або шляхом направлення відповідного запиту до Компанії IPStyle через електронну адресу вказану в розділі «Контакти»;
 • відкликати згоду на обробку Персональних даних, шляхом направлення відповідного запиту до Компанії IPStyle через електронну адресу вказану в розділі «Контакти»;
 • відмовитися від отримання email розсилки від Компанії IPStyle. Для цього потрібно слідкувати інструкціям, які зазначені в отриманому Користувачем листі із розсилкою від Компанії IPStyle.

2.6. За необхідності Персональні дані можуть бути розкриті Компанією IPStyle задля забезпечення діяльності та виконання цілей обробки Персональних даних таким третім особам:

 • перекладачам, судовим експертам та / або спеціалістам, юристам та / або патентним повіреним та / або адвокатам, у тому числі, що діють у межах юрисдикції інших країн тощо;
 • відомствам та іншим органам державної влади України та інших країн;
 • третім сторонам, які здійснюють для Компанії IPStyle аналіз клієнтського трафіку, наприклад, Google Analytics.

Даний список не є вичерпним та може бути за необхідності розширений виключно з метою надання Послуг Компанією IPStyle, щодо чого Компанія IPStyle повідомляє Користувача та запитує відповідну згоду.

2.7. Компанія IPStyle має право:

 • збирати отримані від Користувачів Персональні дані та обробляти їх відповідно до цілей та обсягу, визначених Політикою;
 • накопичувати та систематизувати Персональні дані;
 • за наявності однозначної згоди Користувача, передавати персональну інформацію третім особам, не передбачених у п. 2.6. Політики (у такому разі користувач додатково повідомляється про мету та строк обробки);
 • надавати доступ до Персональних даних без згоди Користувача, у випадках передбачених законодавством України;
 • після отримання звернення, листа, вимоги Користувачів вносити зміни в Персональні дані чи видаляти їх;
 • вносити зміни в цю Політику;
 • інші права передбачені законодавством України.

2.8. Обробка Персональних даних здійснюється за допомогою автоматизованої інформаційної системи; Персональні дані зберігаються в електронному вигляді на Сайті, в CRM-системі Компанії IPStyle та на комп’ютерах у вигляді файлів Excel з розширенням .xls чи .xlsx, доступ до яких мають лише уповноважені Компанією IPStyle особи за місцезнаходженням офісу Компанії IPStyle: вул. Межигірська 61, м. Київ, Україна, 04071.

2.9. Компанія IPStyle зберігає та обробляє Персональні дані доти, поки це необхідно для виконання цілей, згаданих у цій Політиці або до отримання вимоги про видалення Персональних даних.

2.10. За необхідності будь-який Користувач може шляхом звернення (направлення листа) засобами електронного листування на адресу: office@ipstyle.net вносити зміни у свої персональні дані, запитувати відомості щодо їх обробки, направляти запити щодо інших питань, пов’язаних з обробкою Персональних даних. У разі виникнення необхідності у відкликанні згоди на обробку Персональних даних та їх видаленні, Користувач може звернутися (направити лист) із відповідною вимогою засобами електронного листування на адресу: office@ipstyle.net. У разі надходження повідомлення про відкликання згоди та знищення Персональних даних, Компанія IPStyle зобов’язується знищити такі дані протягом 30 днів із моменту ідентифікації Користувача.

2.11. У випадку надходження звернення, передбаченого у п. 2.10. Політики, Компанія IPStyle за необхідності ідентифікації Користувача для підтвердження його волевиявлення щодо дій передбачених у п. 2.9. Політики, має право зв’язатися по телефону чи засобами електронного листування для проведення такої ідентифікації.

У випадку припинення обробки Персональних даних у зв’язку з відкликанням згоди Користувача, Компанія IPStyle, за неможливості без такої обробки надати Послуги Користувачу, може припинити їх надання (або не розпочинати їх надання). При цьому, Компанія IPStyle не несе жодної відповідальності за припинення надання Послуг, якщо інше не передбачено за взаємною згодою Компанії IPStyle та Користувача, вираженій у письмовій формі.

2.12. Правила використання cookies файлів:
Компанія IPStyle використовує файли cookies для запам’ятовування типу браузера й операційної системи, сторінки, з якої відвідувач перейшов на поточну, шлях по сторінкам на цьому веб-сайті, домен інтернет-провайдера для того, щоби розуміти як відвідувачі використовують цей веб-сайт. Компанія IPStyle використовує cookies файли для запам’ятовування налаштувань та уподобань відвідувачів. Також cookies файли використовуються для покращення навігації по сайту та підбору більш релевантної для вас інформації.

Компанія IPStyle закликає всіх Користувачів та відвідувачів цього веб-сайту переконатись у тому, чи налаштування вашого браузера відповідають їх бажанню приймати файли cookies чи ні. Кожний Користувач та відвідувач може налаштувати браузер так, щоби він попереджав вас перед тим, як прийняти файли cookies чи одразу відхилив їх. Прийом файлів cookies не є обов’язковою умовою для навігації по веб-сайту Компанії IPStyle.

 

3. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1. Будь-які спори, що можуть виникнути між Користувачем та Компанією IPStyle щодо відносин, на які поширюються положення цієї Політики, вирішуються відповідно до законодавства України. Користувач має право звернутися до Компанії IPStyle для мирного вирішення спору з відповідною заявою засобами електронного листування на адресу: office@ipstyle.net, або шляхом направлення листа на адресу: вул. Межигірська 61, м. Київ, Україна, 04071.

3.2. Якщо в Користувача виникли питання або коментарі щодо даної Політики, Користувач може звернутися за допомогою або роз’ясненням до Компанії IPStyle за електронною адресою, яка вказана в розділі «Контакти».

3.3. Ця Політика може бути оновлена в майбутньому з метою приведення у відповідність із національним та міжнародним законодавством, яким регулюється питання захисту персональних даних, у разі законодавчих змін у даній сфері. У випадку суттєвих змін положень, Компанія IPStyle надішле електронний лист про такі зміни, перш ніж вони набудуть чинності.

3.4. Юридична інформація щодо Компанії IPStyle:

 • ТОВ «Айпістайл» — місцезнаходження: 02105, м. Київ, вул. Тампере, буд. 11-А (ЄДРПОУ 35207820);
 • ТОВ «Патентно-юридична компанія «Айпістайл» — місцезнаходження: 03045, м. Київ, вул. Набережно-Корчуватська, 84, кв. 33 (ЄДРПОУ 37641572);
 • Адвокатське об’єднання «Айпістайл» — місцезнаходження: 03045, м. Київ, вул. Набережно-Корчуватська, буд. 84, кв. 33 (ЄДРПОУ 41837010).