Чому вам можуть відмовити в реєстрації торгової марки?

2008-08-29

Якщо ви подали заявку на реєстрацію торгової марки і сплатили необхідні збори, це ще не дає гарантії в отриманні свідоцтва про реєстрацію ТМ. Наприклад, ви подали документи на реєстрацію вже існуючої торгової марки, яка зареєстрована або тільки подана на реєстрацію. Щоб не витрачати час і гроші, необхідно оцінити можливі причини відмови ще до подачі заявки.

Всі підстави для відмови встановлені законодавством, а саме ст. 6 ЗУ ” Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”. Розглянемо основні причини, за яких торговельну марку відмовляться реєструвати:

Раніше подано або зареєстровано тотожну чи схожу до ступеня змішування торгову марку.
Наприклад, ви плануєте подати заявку на реєстрацію ТМ ADIBAS для спортивного одягу, але вже подана та зареєстрована схожа ТМ ADIDAS. Прикладами змішування може бути також переклад торгової марки з однієї мови на іншу. Таке обмеження діє тільки для таких самих або споріднених товарів і послуг. Наприклад, якщо ТМ ETALON зареєстрована для послуг охоронного агентства, ви зможете її зареєструвати для програмного забезпечення, будівельних матеріалів, фармацевтичних продуктів.
Щоб не отримати відмову на такій підставі необхідно попередньо провести пошук на схожість і тотожність торгової марки.

Позначення, що не мають розрізняльної здатності:
– складаються з однієї букви або цифри (виняток – виконання букви або цифри характерним графічним виконанням);
– складаються з простої геометричної фігури (крім характерного графічного виконання);
– реалістичні зображення товарів (наприклад, зображення хліба для хлібобулочних виробів);
– загальновідомі скорочення (абревіатури).
В деяких випадках можна говорити про придбання розрізняльної здатності, наприклад, внаслідок тривалого використання. Так, ТМ 1969 для одягу була зареєстрована як знак. В даному випадку бажано проконсультуватися у патентного повіреного, який детально проаналізує позначення і дасть рекомендації.

Загальновживане позначення – тривалий час використовувалося для одного виду товарів різними виробниками і в результаті стало видовим або родовим поняттям. А також позначення, яке являє собою загальновживаний символ або термін – безпосередньо пов’язаний з галуззю господарства чи сферою діяльності, до якої належать товар або послуга. Наприклад, CRM – для комп’ютерних програм, A95 – для палива.

Описові позначення – вказують на вид, якість, кількість, властивості, склад, місце і час виготовлення товарів. Наприклад, «Медичний бинт», «Косметичний крем», «Приватна школа» і т.д.
Як виняток – позначення не прямо, а опосередковано, шляхом асоціацій описує властивості товару, наприклад, ТМ «Північний» для харчового льоду.

Введення в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу. Навіть якщо ТМ раніше не реєструвалася в Україні, але є відомою, – заявнику, який не має відношення до цієї ТМ, це послужить відмовою в реєстрації.
Наприклад, ТМ Dubai Mall для торгово-розважального центру в Україні.

Заявлене позначення відтворює:
– промислові зразки третіх осіб;
– назви відомих в Україні творів науки, літератури і мистецтва, а також їх цитати і персонажі;
– прізвища, імена, псевдоніми, портрети і факсиміле відомих в Україні людей.
Такі позначення можна зареєструвати, маючи згоду власника майнових авторських прав або відомої людини.
Наприклад, ви не можете зареєструвати торгову марку «Мері Поппінс» або «Весілля Фігаро» без відповідного дозволу.

Позначення, які зображують або імітують державні герби, прапори, офіційні назви держав, емблеми та найменування міжнародних міжурядових організацій, офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма і печатки, нагороди.Як виняток може бути зареєстрована ТМ, що містить будь-яке з вищевказаних позначень після отримання дозволу компетентного органу відповідної держави або міжнародної організації на таку реєстрацію. При цьому таке позначення не повинно займати домінуюче становище в товарному знаку. У разі реєстрації ТМ надається правова охорона, за винятком частини, що містить одне зі згаданих позначень.
Наприклад, вам відмовлять у реєстрації ТМ зі словом «Switzerland» або «Italy» в Україні без необхідного дозволу.

Суперечність публічному порядку, принципам гуманності і моралі.
Наприклад, не можна зареєструвати ТМ із зображенням дитини, що палить – це суперечить принципам моралі і гуманності або ТМ з расистськими або екстремістськими гаслами, емблемами, нецензурними виразами.

Фахівці компанії IPStyle допоможуть вам максимально уникнути ризиків отримання відмови у реєстрації ТМ та нададуть вичерпну консультацію з даного питання.