Захист від недобросовісної конкуренції

​Чесна конкуренція – двигун економіки. Метою будь-якого суб’єкта господарювання є отримання прибутку. І якщо хтось роками, а то й десятиліттями невпинно працює над позитивним іміджем своєї продукції та впізнаваністю свого бренду, то є й такі гравці ринку, які отримують прибуток завдяки нечесному використанню чужих здобутків та репутації. Таке паразитування на чужій репутації є, на жаль, поширеним явищем на ринку, може здійснюватися різними способами та відповідно до законодавства України має назву “недобросовісна конкуренція”.

Одними із найпопулярніших видів недобросовісної конкуренції є:
 • використання без дозволу імені, комерційного (фірмового) найменування, торговельної  марки (знака для товарів і послуг), рекламних матеріалів, оформлення упаковки товарів і періодичних видань, інших позначень або схожих на них позначень іншого суб’єкта господарювання, що призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб'єкта господарювання;
 • реалізація товару іншого виробника під своїм позначенням;
 • відтворення зовнішнього вигляду виробу іншого суб'єкта господарювання і введення його у господарський обіг без однозначного зазначення виробника копії;
 • поширення інформації, що вводить в оману (наприклад поширення неповних, неточних або неправдивих даних про походження товару, виробника, продавця, спосіб виготовлення, джерела та спосіб придбання, реалізації, кількість, споживчі властивості, якість, комплектність, придатність до застосування, стандарти, характеристики, особливості реалізації товарів, робіт, послуг, ціну і знижки на них);
 • інші дії, що суперечать  торговим  та  іншим  чесним  звичаям  у  господарській діяльності.

Залежно від Вашої індивідуальної ситуації та запиту, спеціалісти IPStyle можуть запропонувати свої послуги у сфері захисту економічної конкуренції:
 • надання правової консультації стосовно питань недобросовісної конкуренції;
 • аналіз ринку України щодо наявності/відсутності недобросовісної конкуренції відносно вказаного товару/послуги;
 • попередня оцінка та кваліфікація діяльності суб’єкта господарювання на ринку України щодо наявності/відсутності недобросовісної конкуренції в його діяльності;
 • представництво інтересів суб’єкта господарювання в Антимонопольному комітеті України;
 • аналіз рекламних матеріалів на предмет відповідності вимогам рекламного та конкурентного законодавства, виявлення та оцінка можливих ризиків і розробка плану їх мінімізації;
 • розроблення і реалізація правових механізмів щодо припинення недобросовісної конкуренції:
  • мирне припинення недобросовісної конкуренції: ведення переговорів, направлення листа-претензії з вимогою припинення порушення прав, медіація;
  • підготовка, подання заяви про захист прав в Антимонопольний комітет України та подальше представництво інтересів заявника в Антимонопольному комітеті України; оскарження рішень Антимонопольного комітету України у судовому порядку;
  • підготовка та звернення до суду із позовом щодо захисту прав суб'єкта господарювання, відносно діяльності якого ведеться недобросовісна конкуренція, відшкодування шкоди завданої недобросовісною конкуренцією, представництво інтересів  суб'єкта господарювання у суді.

Для вирішення питань недобросовісної конкуренції необхідний високий рівень знань, професійної компетентності та практичного досвіду. Команда професіоналів IPStyle готова стати на Ваш захист у боротьбі з недобросовісними конкурентами.