Ліцензійні договори на використання ТМ

Власник Свідоцтва на зареєстрований знак для товарів і послуг має право надати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання зареєстрованого знака на підставі ліцензійного договору (ст. 16 п. 8 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»). Ліцензійний договір на використання торгової марки - це договір між ліцензіаром (власником) та ліцензіатом, в якому одна сторона (ліцензіар) передає іншій стороні (ліцензіату) право на використання в господарській діяльності торгової марки на чітко обумовлених умовах, а саме: використання ліцензіатом прав на певній території, у певні терміни та за певну винагороду. Ліцензійний договір на торгову марку передбачає такі види ліцензій, закріплені на законодавчому рівні:

- Одинична ліцензія (видається лише одному ліцензіату і виключає можливість видачі ліцензіаром іншим особам ліцензій на використання об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, але не виключає можливості використання ліцензіаром цього об'єкта у зазначеній сфері);

- Виключна ліцензія (видається лише одному ліцензіату і виключає можливість використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері);

- Невиключна ліцензія (не виключає можливості використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері).

В ліцензійному договорі також зазначається перелік товарів і послуг торгової марки та територія, на яку поширюється його дія. В Україні державна реєстрація ліцензійного договору не є обов’язковою. Сторони можуть його зареєструвати за власним бажанням. В Російській Федерації, на відміну від України, договір про передачу прав на використання ТМ повинен обов’язково реєструватися в Роспатенті.

Розробка ліцензійного договору


для резидента України (на укр. чи рус. мові) - від 2500 грн.(залежно від складності);
для нерезидента України (двосторонній договір - укр/англ. мова або рос./англ. мова) - від 5000 грн.;
cроки розробки ліцензійного договору - від 3 до 7 робочих днів.

Ліцензіонний договір не підлягає обов'язковій реєстрації, але за бажанням однієї із сторін реєстрація такого договору можлива.

Реєстрація ліцензійного договору :


гонорар патентного повіреного - 3500 грн.;
державний збір - 400 грн.;
cрок реєстрації ліцензійного договору - 2-2,5 міс.