Реєстрація торгової марки в РосіїДля чого потрібна реєстрація торгової марки?

Торговою маркою є позначення, що використовується для індивідуалізації товарів юридичних осіб або приватних підприємців. Якщо ваша робота або робота вашої компанії розрахована на довгострокову перспективу, ви маєте великі плани щодо розвитку та просування ваших товарів або послуг, а також розширення, в цьому випадку реєстрація торгової марки вам необхідна. Зареєстрована торгова марка дає своєму власнику наступні переваги: надає юридичний захист, виділяє компанію серед конкурентів, підтверджує високу репутацію компанії, дозволяє ексклюзивно використовувати позначення на ринку даних товарів та послуг.

Попередній пошук на тотожність та схожість торгової марки.

Попередній пошук на тотожність та схожість торгової марки не є обов’язковою процедурою. Проте, його проведення рекомендується перед поданням заявки на реєстрацію ТМ. На підставі інформації, отриманої в результаті попереднього пошуку, можна зробити висновки про наявність схожих або тотожних знаків, зареєстрованих раніше.

Реєстрація торгової марки в РФ.

В Росії реєстрацією торгових марок займається Федеральна служба з інтелектуальної власності, патентів та товарних знаків (Роспатент). Необхідно зазначити, що в Російській Федерації зареєструвати ТМ може тільки юридична особа або фізична особа-підприємець. Для реєстрації подається заявка встановленого зразка. Заявка на торгову марку повинна стосуватись однієї торгової марки та повинна містити: позначення, яке заявляється; перелік товарів та послуг, відносно яких буде проводитись державна реєстрація ТМ опис позначення, що заявляється.

Проходження експертизи заявки.

Після подання заявка проходить дві експертизи: формальну та експертизу позначення, яке заявляється в якості товарного знаку. Під час формальної експертизи перевіряється наявність необхідних документів заявки на їх відповідність встановленим вимогам. В ході проведення експертизи позначення перевіряється відповідність позначення нормам російського законодавства. Позначення не може бути загальноприйнятим символом; державним символом або знаком; найменуванням міжнародної або міжурядової організації; таким що протирічить суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі, тощо.

Оспорювання рішення експертизи.

Рішення Роспатента про відмову в прийнятті заявки на торгову марку до розгляду, про державну реєстрацію торгової марки, про відмову в державній реєстрації торгової марки та про визнання заявки на торгову марку відкликаною, можуть бути оспорювані заявником шляхом подання заперечень в палату з патентних спорів протягом трьох місяців з дня отримання відповідного рішення або запитуваних у Роспатента копій протиставлених заявці матеріалів за умови, що заявник запросив ці матеріали протягом місяця з дня отримання ним рішення.

Строки державної реєстрації торгової марки.

Державна реєстрація ТМ в Державному реєстрі товарних знаків та видача свідоцтва здійснюється на підставі рішення про державну реєстрацію торгової марки. Сьогодні строк реєстрації ТМ законодавством не регламентується. Середня тривалість розгляду заявок становить 12 місяців, а строк видачі свідоцтва — 1 місяць з дня державної реєстрації.

Строк дії виключного права на торгову марку.

Згідно законодавству Російської Федерації, виключне право на торгову марку діє протягом десяти років з дня подання заявки на державну реєстрацію торгової марки в Роспатент, з можливістю подовження на 10 років необмежену кількість разів за заявою правовласника та сплати збору.

За реєстрацію торгової марки в Росії

  • Наші послуги – 6000 грн. в одному класі. За кожен клас МКТП – 500 грн.
  • Реєстрація заявки на ТМ – 3500 руб., до п’яти класів. За кожен клас МКТП більше 5-ти – 1000 руб.
  • Проведення експертизи позначення, заявленого в якості торгової марки та прийняття рішення за її результатами – 11500 + 2500 руб. за кожен клас МКТП.
  • Реєстрація торгової марки – 16000 руб. За кожен клас МКТП більше 5-ти – 1000 руб.
  • Видача свідоцтва – 2000 руб.

За попередній пошук торгової марки на тотожність та схожість

  • Пошук по зареєстрованим торговим маркам та поданим на реєстрацію заявкам в РФ
  • Вартість – 4400 грн. за один клас, додатково за кожний клас більше одного – 600 грн.