Патентування сортів рослин


Сорт рослин як об’єкт права інтелектуальної власності набуває охорони у спеціальному порядку, відмінному від інших об’єктів інтелектуальної власності, і має ряд особливостей, про які варто пам’ятати в процесі отримання майнових чи особистих немайнових прав на нього. Так, наприклад, органом, що здійснює реєстрацію прав на сорт є Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України, а не Державна служба інтелектуальної власності. Крім того, законодавство передбачає можливість отримання не лише виключних майнових прав на сорт, а і на його поширення, що визначається окремим майновим правом.

Охоронним документом, що засвідчує майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин є патент. Слід звернути увагу, що немайнові права інтелектуальної власності (права на авторство сорту) засвідчуються свідоцтвом про авторство на сорт рослин, що видається на вимогу автора в місячний термін від дати державної реєстрації сорту рослин (Положення про свідоцтво про авторство на сорт рослин, затверджене Наказом Мінагрополітики No 151 від 28.05.2003 року). Також важливо пам’ятати, що окремим майновим правом інтелектуальної власності є право на поширення сорту рослин, що засвідчується свідоцтвом про державну реєстрацію сорту рослин. Таким чином, державна реєстрація сорту проводиться лише, якщо сорт рослин є придатним до поширення в Україні.

З критеріями придатності сорту рослин для набуття прав інтелектуальної власності Ви можете ознайомитись далі.

Відомості, необхідні для отримання прав інтелектуальної власності на сорт рослин

1. Повне найменування Заявника (для юридичних осіб) та (або) П.І.Б. Заявника (для фізичних осіб);
2. Місцезнаходження юридичної особи / місце проживання фізичної особи;
3. П.І.Б. та місце проживання Автора (авторів) сорту;
4. Контактна інформація Заявника (Заявників): телефон, факс, електронна пошта;
5. Інформація про Заявки, подані в інших державах, та про проведення кваліфікаційної експертизи сорту в інших державах;
6. Ботанічний таксон (перелік ботанічних таксонів) та селекційний номер (назва селекційного номера, під якою сорт-кандидат був зазначений упродовж селекційного процесу);
7. Інформація про продаж (комерційне використання) сорту-кандидата в Україні і за кордоном;
8. Назва сорту;
9. Схема селекції;
10. Метод розмноження;
11. Короткий опис ступеню прояву ознак нового сорту;
12. Інформація про подібні сорти з описом прояву їх ознак (якщо відомо);
13. Особливості вирощування сорту;
14. Інша інформація про сорт рослин.

Відомості, необхідні для отримання майнових прав інтелектуальної власності на поширення сорту рослин


1. Зона для вирощування сорту-кандидата;
2. Показники про придатність сорту для поширення (перелік цих показників залежить від культури, до якої належить сорт, і визначається методикою експертизи сорту на придатність до поширення і може бути ширшим, що дає змогу більш уважно оцінити сорт).

Спеціалісти нашої компанії допоможуть Вам:
 • зареєструвати права на сорт рослин, отримавши патент на сорт рослин;.
 • набути особисті немайнові права інтелектуальної власності на сорт рослин, отримавши свідоцтво про авторство на сорт рослин;.
 • зареєструвати сорт рослин і одночасно набути майнове право інтелектуальної власності на поширення сорту рослин, отримавши свідоцтво про державну реєстрацію сорту рослин..

 • Подання заявки на сорт рослин та клопотання про проведення експертизи


  • Гонорар за подання заявки на сорт рослин та клопотання про проведення експертизи - 15000 грн
  • Гонорар за отримання свідоцтва - 3000 грн

  • Збори
  • Збір за подання заявки на сорт рослин – 1300 грн.
  • Збір за проведення кваліфікаційної експертизи заявки на сорт рослин (за перший і кожний наступний рік) на визначення відповідності сорту критеріям відмінності, однорідності, стабільності в експертних закладах Держветфітослужби – 1900 грн.
  • Збір за проведення кваліфікаційної експертизи заявки на сорт рослин (за перший і кожний наступний рік) на визначення відповідності сорту критеріям відмінності, однорідності, стабільності Заявником – 210 грн.
  • Збір за проведення кваліфікаційної експертизи заявки на придатність на поширення сорту – 4070 грн.
  • Збір за виникнення майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин – 500 грн.
  • Державне мито за реєстрацію прав на сорт – 1,0 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (17 грн.)