Патентування винаходів та корисних моделей в РФЩо являють собою винахід та корисна модель?

Ваше технічне рішення може бути захищене як патентом на винахід, так і патентом на корисну модель.
Винаходом може бути визнано технічне рішення в будь якій області науки і техніки, якщо воно є новим, має винахідницький рівень та промислово придатне. В якості винаходу може бути запатентований технічний пристрій, речовина або спосіб.

Винахід визнається новим та таким, що належить патентуванню, якщо він не є відомим із відомостей, загальнодоступних в світі по даній темі.

Винахід має винахідницький рівень та є таким, що належить патентуванню, якщо для спеціаліста в цій області він не є очевидним.

Корисною моделлю може бути визнано технічне рішення, що являє собою пристрій, якщо він є новим та промислово придатним.

Винахід та корисна модель вважаються промислово придатними, якщо їх можна застосовувати в промисловості, сільському господарстві, охороні здоров’я, інших галузях економіки або в соціальній сфері.

Загальні вимоги для отримання патентів на винахід та корисну модель.

Для того щоб забезпечити правову охорону технічному рішенню, воно має відповідати всім умовам патентоздатності, встановлених законодавством РФ для того чи іншого об’єкту.

Для винаходу :
 • Новизна
 • Винахідницький рівень
 • Промислова придатність
 • Не є винаходами: відкриття; наукові теорії і математичні методи; правила і методи ігор; програми для ЕОМ.

  Для корисної моделі:
  • Новизна
  • Промислова придатність
  • Правова охорона в якості корисної моделі не надається: рішенням, що стосуються тільки зовнішнього вигляду виробів та направлених на задоволення естетичних потреб; топологіям інтегральних мікросхем. Також, як корисну модель неможливо запатентувати спосіб.

   Як отримати патенти на винахід та корисну модель?

   Патент на корисну модель та патент на винахід мають однаковий статус. Запатентована корисна модель охороняється тією ж мірою, що і винахід. Проте, процедура видачі патенту на корисну модель є більш швидкою в порівнянні з процедурою видачі патенту на винахід, що робить її більш привабливою для бізнесу. Щоб отримати патент на винахід або корисну модель необхідно оформити заявку та подати її до Роспатенту. Заявка проходитиме експертизу, за результатами якої буде винесено рішення про видачу патенту або про відмову в його видачі. Рішення про відмову в видачі патенту на винахід приймається в разі його невідповідності однієї з умов патентоздатності, встановлених законодавством Російської Федерації. Відмова в видачі патенту на корисну модель приймається, якщо документи заявки не відповідають встановленим вимогам або заявлене технічне рішення не відноситься до технічних рішень, які охороняються в якості корисної моделі. Для отримання патентів на винахід або корисну модель необхідно сплатити державні збори.

   Строк реєстрації винаходу та корисної моделі.

   Сьогодні строк реєстрації винаходу та корисної моделі законодавством не регламентований. Практика показує, що патент на корисну модель може бути отримано заявником в строк від 6 місяців, в той час як патентування винаходу може тривати до 3-х років.

   Строки дії патентів на винахід та корисну модель.

   Строк дії патенту на винахід — 20 років з дати подання заявки. Строк дії патенту на корисну модель — 10 років з дати подання заявки. Строк може бути подовжено за клопотанням власника патенту, але не більше ніж на 3 роки. Патент на винахід і на корисну модель необхідно підтримувати в силі, сплачуючи щорічний збір.


   Винахід

   Послуги — 9 000 грн.
   Інші платежі та збори — от 8 400 рос. рублів

   Корисна модель

   Послуги — 10 000 грн.
   Інші платежі та збори — от 20 300 рос. рублів