Договори між авторами, винахідниками, а також з інвесторами, партнерами, клієнтами

Специалисты патентно-юридической компании IPStyle имееют успешный опыт в договорной работе в сфере интеллектуальной собственности. Ключевыми направлениями в этой сфере являются подготовка и анализ:

  • аналіз, розробка договорів з дистриб’юторами щодо використання об’єктів права інтелектуальної власності, можливості реєстрації торгових марок, внесення до митного реєстру;
  • аналіз, розробка договорів між авторами, винахідниками щодо спільного створення і подальшого використання створених об’єктів права інтелектуальної власності;
  • аналіз, розробка договорів між співвласниками торгових марок, промислових зразків, винаходів, корисних моделей, об’єктів авторського права та суміжних прав;
  • аналіз, розробка договорів щодо спільного використання доменних імен, акаунтів в соціальних мережах, адрес електронної пошти, «золотих» номерів телефонів;
  • аналіз, розробка договорів з інвесторами щодо інвестування в проекти пов’язані з об’єктами права інтелектуальної власності;
  • аналіз, розробка листів-згод, листів на підтримку реєстрації, договорів про співіснування торгових марок (co-existence agreements) як щодо об’єктів в Україні, так і щодо об'єктів в інших країнах, зокрема в США, країнах-членах ЄС.

При разработке договора, мы стремимся понять и учесть Ваши цели, пожелания, а также риски, которые могут возникнуть в будущем, чтобы обеспечить максимальную защиту Ваших прав.