Захист прав на географічні зазнанчення

В Україні охорона прав на географічне зазначення передбачена відповідно до Цивільного кодексу України та ЗУ «Про охорону прав на зазначення походження товарів».
Підписавши Угоду про Асоціацію з ЄС, Україна взяла на себе зобов'язання охороняти і європейські географічні зазначення. До таких позначень, зокрема, відносяться відповідно Данаблю, Фета, Брі де Мо, Рокфор, Камамбер, Irish Whiskey, Чеське пиво.

Географічне зазначення (зазначення походження товарів) - це позначення, що використовується на товарах, які мають певне географічне походження і мають властивості, репутацію або характерні особливості, зумовлені переважно цим місцем походження. Зареєструвавши географічне зазначення, Ви отримуєте виключне право на його використання.
Станом на 01.12.2014 в Україні зареєстровано 20 кваліфікованих зазначень походження товарів, серед яких Царичанська, Миргородська та Трускавецька для мінеральних вод, а також Новий Світ і Балаклава для вин.

Для того, щоб отримати свідоцтво на географічне зазначення необхідно подати пакет документів у ДП Інститут промислової власності (Укрпатент), а саме:
1) заявку;
2) документ, що підтверджує виробництво товару на зазначеній території;
3) висновок Державного агентства земельних ресурсів України щодо меж географічного місця, з яким пов'язані особливі властивості, певні якості або інші характеристики товару ((постанова КМУ від 23.04.2001 № 149-р)
4) висновок відповідних Міністерств про те, що особливі властивості, певні якості або інші характеристики товару, зазначені в заявці, об'єктивно зумовлені чи пов'язані природними умовами та/або людським фактором вказаного географічного місця виготовлення товару;
5) документ підтверджує сплату державного мита.

Після подачі документів, заявка проходить експертизу на відповідність наданій інформації.
Назва географічного зазначення може бути зареєстрована, в разі, якщо:
- вона є назвою географічного місця, з якого відбувається даний товар;
- у зазначеному географічному місці об'єктивно існують умови, які відрізняють товар від однорідних товарів;
- виробництво (видобуток) і переробка зазначеного цією назвою товару здійснюються в межах зазначеного географічного місця.

Реєстрація здійснюється шляхом внесення до Реєстру необхідних відомостей про кваліфіковане зазначення походження товару та осіб, які мають право на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару.

Правова охорона зазначення походження товару надається з дати державної реєстрації і діє безстроково. Реєстрація права на використання вже зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару засвідчується свідоцтвом, яке діє протягом 10 років від дати подання заявки, з правом продовження на такий же термін.
Право на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару мають виробники, які в географічному місці, зазначеному в Реєстрі, виробляють товар, особливі якості якого відповідають тим, які вказані в Реєстрі.

Якщо у Вас виникли додаткові запитання, або Ви бажаєте зареєструвати географічне зазначення, звертайтесь до фахівців Патентно-юридичної компанії IPStyle