Недобросовісна конкуренція: хто такі нечесні конкуренти та їхні найпопулярніші бізнес-практики.


У зв'язку із стрімким розвитком економіки, на ринку з'являється все більше суб'єктів господарювання, які нечесними способами бажають отримати конкурентні переваги. Такі суб'єкти господарювання для просування своїх товарів (послуг) вдаються до недобросовісної конкуренції. По суті, недобросовісною конкуренцією є ті дії, що суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності.

Для того, щоб зрозуміти чи загрожує Вашому бізнесу недобросовісні конкуренти потрібно переконатися, що перед Вами саме конкурент. Конкурентом може бути юридична особа, фізична особа — підприємець або ж група пов'язаних між собою суб'єктів господарювання, що відповідає таким ознакам: а) здійснює аналогічну Вашій діяльність (виготовляє аналогічний товар чи надає аналогічну послугу); б) здійснює діяльність на одному з Вами ринку (наприклад на ринку текстильних товарів, оцтової продукції, автомобільних перевезень тощо); в) зосереджена на однаковому з Вами колі споживачів; г) конкурує з Вами за місце на ринку.

Конкурент вважається таким, що здійснює недобросовісну конкуренцію, якщо у своїй діяльності він вчиняє дії, які вважаються неправомірними відповідно до Закону України “Про захист від недобросовісної конкуренції”.

Законодавством України чітко визначено які дії вважаються недобросовісною конкуренцією. За способом реалізації такі дії можна поділити на наступні види: змішування своєї продукції із продукцією іншого виробника, поширення інформації, що вводить в оману, створення перешкод конкурентам, досягнення неправомірних переваг у конкуренції.

Змішування своєї продукції із продукцією іншого виробника

Доволі часто нечесні конкуренти намагаються надати своїй продукції такого вигляду, щоб споживач подумав, що це продукція іншого, відомого йому виробника, або має відношення до такого виробника. Для того, щоб викликати у споживача думку, що він купує товар іншого виробника нечесні конкуренти вдаються до таких дій як неправомірне використання чужого найменування, торговельної марки, рекламних матеріалів чи навіть копіювання оформлення упаковки товару.

Приклад такого змішування може бути випадок, коли суб’єкт господарювання, який немає нічого спільного з виробником батончику “Mars” - Mars Incorporated, розпочне виготовляти схожі за смаком шоколадні батончики, упаковувати їх у чорні обгортки, де таким самим шрифтом і кольором, як і на оригінальному батончику “Mars”, вказуватиме його назву, допустимо, “Марс”. Більше того, змішуванням може вважатися навіть, якщо на упаковці товару використана інша торговельна марка, аніж у конкурента, але загальний вигляд товару одразу наштовхує на думку про аналогічний товар іншого виробника. Найбільш популярними сферами, де конкуренти вдаються до такого виду недобросовісної конкуренції є ринок харчової, алкогольної та фармацевтичної продукції.

Поширення інформації, що вводить в оману

Одним із найпопулярніших засобів “просування” своєї продукції, що вважається недобросовісною конкуренцією є поширення інформації, що вводить в оману.

Поширення інформації, що вводить в оману, може бути реалізоване різними способами, наприклад, виробники часто приписують своїм товарам (послугам) характеристики, якими ті не володіють. Наприклад, на розчині оцтової кислоти виробник вказує великими літерами “Оцет”, хоча оцет і розчин оцтової кислоти — це різна продукція, яка відрізняється своїм складом, технологією виробництва і своїми якостями. Більше того, оцтова кислота, у разі недостатнього очищення, може містити шкідливі альдегіди та солі важких металів. Таким чином, виробник, виробляючи розчин оцтової кислоти (який також є значно дешевшим за оцет) маркує її як “оцет”, тим самим створюючи враження у споживачів, що перед ними саме оцет.

Варто також звернути увагу на такий вид поширення інформації, що вводить в оману як зазначення на етикетках продукції інформації, що створює у споживачів помилкове враження щодо походження товару. Особливо часто українські виробники алкогольної продукції, що виробляють вино в Україні за українськими технологіями і з української сировини, вказують на своїй продукції фразу, що вводить споживачів в оману, таку як, наприклад, “французьке вино”, зазначають на етикетці пляшки прапор Франції (чи іншої відповідної країни), використовують позначення французької мови чим створюють у споживача враження, що вино має відношення до Франції. Відповідно, є цілком обґрунтовані підстави вважати, що при виборі між вином “Product of France “SAVEURE DE PRUNE” і вином “Вино “Сливовий аромат” враховуючи, що вина в однаковій ціновій категорії, споживач, який звик, що у  Франції виготовляються всесвітньо відомі вина обере вино “Product of France “SAVEURE DE PRUNE” виключно на тій підставі, що вважатиме, це вино виготовлене у Франції, або як мінімум, якось пов'язане з цією країною.

Дуже часто поширення інформації, що вводить в оману відбувається шляхом зазначення неправдивих або непідтверджених відомостей у рекламі своєї продукції. Наприклад, недобросовісною конкуренцією є зазначення у рекламі установи, що надає фінансові послуги фрази “Найвигідніші ставки відсотків”, якщо хоча б одна установа, що надає фінансові послуги на цьому ж ринку пропонує вигідніші ставки. Іншим прикладом може бути легковажна фраза “Кожен другий українець обирає бублики “Ромашка”. Якщо у виробника бубликів “Ромашка” немає документального підтвердження, що він опитав усіх українців у світі на предмет того чи вони обирають серед інших бубликів саме бублики “Ромашка”, і половина українців відповіла ствердно, то такий виробник здійснює дії, що за законодавством України вважаються недобросовісною конкуренцією.

Створення перешкод конкурентам

Ще одним способом забезпечити собі краще становище на ринку є неправомірне погіршення становища конкурента. Дискредитація конкурента (поширення неправдивих, неточних чи неповних відомостей про конкурента), схилення до бойкоту послуг чи товарів конкурента, різні способи впливу на спільного з конкурентом постачальника з метою створення гірших умов для конкурента є недобросовісною конкуренцією. Більше того, законодавством України визнаються недобросовісною конкуренцією також дії пов'язані із  неправомірним збиранням, розголошенням та використанням комерційної таємниці конкурента.

Досягнення неправомірних переваг у конкуренції

Окремо, варто виділити ті випадки, коли нечесні конкуренти «полегшують» собі життя на ринку шляхом отримання неправомірних переваг, які є недоступними для чесних гравців ринку. Відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції, досягненням неправомірних переваг у конкуренції є отримання переваг відносно іншого суб'єкта  господарювання шляхом порушення чинного законодавства.

Наприклад, за законодавством України, у рекламі лікарських засобів забороняється участь лікарів та інших професійних медичних працівників, а також осіб, зовнішній вигляд яких імітує зовнішній вигляд лікарів (ст. 21 Закону України “Про рекламу”). Якщо виробник лікарських препаратів, всупереч Закону України “Про рекламу” в рекламі свого лікарського засобу використає зображення лікаря чи навіть особи одягненої у лікарський халат, він буде вважатися таким, що отримав неправомірні переваги у конкуренції. Перевага в даному випадку полягає у тому, що споживач буде помилково вважати, що раз у рекламі задіяний лікар, то рекламований препарат схвалений спеціалістом у медичній сфері і заслуговує більшої довіри (є ефективнішим). Так, порушуючи законодавство про рекламу, виробник отримує неправомірну перевагу, що в свою чергу призводить до недобросовісної конкуренції відносно інших виробників. Іншим прикладом може бути випадок, коли, конкурент оформлює зовнішній вигляд свого закладу (магазину) з порушенням вимог встановлених до оформлення зовнішньої реклами органом місцевого самоврядування. Звичайно, що великі та яскраві вивіски можуть підвищити кількість клієнтів, проте їх встановлення з порушенням порядку є не лише дрібним порушенням нормативного акта, а водночас являється недобросовісною конкуренцією відносно інших власників закладів (магазинів) у даному територіальному пункті і може призвести до дуже серйозних наслідків.

Так, будь-які переваги, які конкурент отримує внаслідок порушення норм законів, актів органів місцевого самоврядування є неправомірними, а їх використання вважається недобросовісною конкуренцією.

Очевидним є той факт, що у наших економічних реаліях кожен підприємець використовує всі можливі способи, щоб зайняти вигідну позицію на ринку та отримувати високі прибутки. На жаль, є й такі суб'єкти господарювання, які переконані, що хитрощі і нечесна конкуренція принесуть їм більше успіху та популярності аніж наполеглива праця. Саме діяльність таких “винахідливих” конкурентів може нанести непоправної шкоди репутації та бізнесу чесного підприємця.

Жоден суб'єкт господарювання не є застрахованим від недобросовісного конкурента, а тому має ретельно вивчати ринок, на якому він здійснює діяльність та при вияві будь-яких недобросовісних дій щодо своєї діяльності негайно реагувати.


Яцюк Оксана